Tag Archives: GLIP

GLIP ประกาศการพัฒนาครั้งสำคัญเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก ที่จะส่งผลต่อการขยับกระบวนทัศน์ยานยนต์ไฟฟ้า

GLIP Generation Corporation กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ได้ขนานนามว่า ‘ผู้สร้างกษัตริย์’ (king maker) ซึ่งการคิดค้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้เพิ่งได้รับการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าต้องการใช้แหล่งเชื้อเพลิงเพียงแค่ปริมาณเศษก๊าซ, ดีเซล หรือวัสดุนิวเคลียร์ เมื่อเทียบกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าทั่วไปใช้กันโดยทั่วไป กังหันลมและเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังน้ำจะมีขนาดเล็กลง เงียบกว่า ให้กำลังและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ในยานยนต์ EV จะช่วยให้วิ่งได้ในระยะทางไกลขึ้นด้วยแบตเตอรี่ขนาดเล็ก ด้วยเวลาในการชาร์จที่เร็วขึ้น

Read More »