Tag Archives: Fluke

ใครเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน

ทุกคนที่ทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องกลไฟฟ้าต่างรู้ดีว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ แต่การกำหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุความปลอดภัยได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เฉพาะเจาะจงนั้นต้องอาศัยมุมมองที่กว้างขึ้น มีกฎและมาตรฐานทุกประเภทเพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดภายในสถานที่ทำงานที่บรรดามืออาชีพต้องเรียนรู้และปฏิบัติตาม และนำมาตรฐานเหล่านั้นมาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ปฏิบัติงานของตนเอง

Read More »