Tag Archives: fcp

Medline ปรับกลยุทธ์ฝ่ายขายสู่ Data-Driven ใช้ SAP Customer Experience ปิดการขายได้จากทุกที่

การมาของวิกฤตโรคระบาดและวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อทุกๆ อุตสาหกรรมกันอย่างถ้วนหน้า และในครั้งนี้ทีมงาน TechTalkThai ได้รับเกียรติสัมภาษณ์คุณอนล ธเนศวรกุล กรรมการของบริษัท เมดไลน์ จำกัด (Medline) และบริษัทอื่นๆ ในเครือได้แก่ Unison Laboratories และ FCP ถึงประเด็นด้านแนวทางการนำเทคโนโลยีมาใช้เสริมให้กับธุรกิจในเครือทั้งสามแห่ง เพื่อฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ที่มีความท้าทายแตกต่างกันออกไปตามประเภทของอุตสาหกรรม จึงขอนำสรุปเรื่องราวที่น่าสนใจจากการพูดคุยสัมภาษณ์เอาไว้ในบทความนี้ครับ

Read More »