Tag Archives: drive for tomorrow

PTG วางโรดแมป “Drive for Tomorrow” มุ่งยกระดับธุรกิจ Oil & Non-Oil ให้เติบโตและยั่งยืนทุกมิติ

PTG วางโรดแมป “PTG Business Outlook : Drive for Tomorrow” เพื่อยกระดับสถานีบริการน้ำมัน PT และยกระดับการบริการผ่าน PT Service Master ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อความ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต เผยปี 65 ยอดขายน้ำมันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 5,316 ล้านลิตร พร้อมเผยกลยุทธ์การรุกตลาดของพันธุ์ไทย และแผนอนาคต 5 ปี ขยายธุรกิจ Oil & Non-Oil  ให้เติบโตและยั่งยืนทุกมิติ

Read More »