Tag Archives: Deep learning

3 ประเภทหลักของปัญญาประดิษฐ์ AI ที่นำไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ

งานวิจัยโดย statista สรุปเรียบเรียงโดยทีมงาน FactoryTalkThai สำหรับหัวข้อ “3 ประเภทหลักของปัญญาประดิษฐ์ AI ที่นำไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ” เกี่ยวกับวิธีใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ในแนวทางที่นำไปใช้ได้จริง ปัญญาประดิษฐ์ AI โดยพื้นฐานแล้วหมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่มนุษย์ใช้สมองและระบบประสาทในการให้เหตุผลและตัดสินใจ ซึ่งมีการทำงานที่แตกต่างกันมากในเชิงปฏิบัติสำหรับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

Read More »