Tag Archives: decarbonization

WattCarbon เปิดตลาดการส่งผ่านพลังงานแห่งแรกของโลก โดยใช้ประโยชน์จากการลดคาร์บอนของอาคาร

WattCarbon เปิดตลาดการส่งผ่านพลังงาน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกสำหรับการใช้ประโยชน์จากการลดการปล่อยคาร์บอนของอาคารมาเป็นกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศให้เกิดความชัดเจน WattCarbon ได้สร้างแนวทางใหม่ที่มีผลอย่างมากต่อการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ช่วยให้องค์กรใดก็ตามสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้ทันที และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของตลาดชดเชยคาร์บอนที่มีมูลค่าต่ำ

Read More »

Meet Zeigo ชุดนวัตกรรมซอฟต์แวร์วิธีการสร้างความยั่งยืน ในแบบ SaaS ของ Schneider Electric เพื่อขับเคลื่อนการลดคาร์บอน

Schneider Electric (ชไนเดอร์ อิเล็คทริค) หนึ่งในผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ ประกาศเปิดตัว Zeigo™ ซึ่งเป็นระบบนิเวศซอฟต์แวร์สร้างความยั่งยืน สร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนและเร่งดำเนินการด้านสภาพอากาศสำหรับบริษัททุกขนาด Zeigo เข้ามาสร้างความสมบูรณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการสร้างความยั่งยืนที่มีอยู่ของ Schneider Electric และปรับปรุงวิธีการทางดิจิทัลที่เป็นหลักทรัพย์ในการครอบครองขององค์กรต่างๆ ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Read More »

รายงานของเคพีเอ็มจีเผย พลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดคาร์บอน

เคพีเอ็มจี เปิดตัวรายงาน 'การลดคาร์บอนด้วยพลังงานหมุนเวียน: จากภูมิทัศน์ข้อตกลงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าสำหรับองค์กรในเอเชียแปซิฟิก' (Decarbonization through renewable energy: Understanding Asia Pacific’s Corporate Power Purchase Agreement landscape) ซึ่งได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของตลาดพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Read More »