Tag Archives: Cloudflare

Cloudflare Study: เผยองค์กรในไทยเสียหายหลายล้านดอลลาร์จากภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์

การศึกษาครั้งใหม่พบว่า 57% ของผู้ตอบแบบสำรวจในประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามมากกว่า 10 ครั้ง ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

Read More »