Tag Archives: Cleo Integration Cloud

CIC PAVE การจัดซื้อจัดหาแบบอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ผลิตระดับ SMB สามารถควบคุมระบบนิเวศของซัพพลายเออร์ที่ไม่พร้อมใช้ EDI ผ่านทางเว็บได้ง่าย

Cleo ผู้บุกเบิกและหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์บูรณาการระบบนิเวศ (Ecosystem Integration) และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคลาวด์ CIC (Cleo Integration Cloud) ได้ประกาศความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ Procure-to-Pay ซึ่งเป็นวิธีการแบบอัตโนมัติในกระบวนการทางธุรกิจ โดยการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่โรงงานผู้ผลิต ให้ดำเนินการได้ในแบบอัตโนมัติกับระบบนิเวศของซัพพลายเออร์ที่ยังขาดความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (EDI)

Read More »