Tag Archives: car seat

กระทรวงอุตฯ” คุมผู้ทำและผู้นำเข้า “คาร์ซีท” ต้องได้มาตรฐาน มอก. เร่งให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2566

กระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยความปลอดภัยของเด็กเล็ก เตรียมประกาศให้ “คาร์ซีท” ทุกยี่ห้อเป็นสินค้าควบคุมตามมาตรฐาน มอก. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภคโดยเฉพาะเด็กเล็กให้ได้ใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐาน เร่ง สมอ. ทำประชาพิจารณ์ทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า ให้มีผลบังคับใช้ภายในปี 2566

Read More »