Tag Archives: cameras

เซมิคอนดักเตอร์สำหรับรถยนต์ไร้คนขับและรถยนต์ไฟฟ้า โดย IDTechEx

รายงานฉบับใหม่ของ IDTechEx เรื่อง “Semiconductors for Autonomous and Electric Vehicles 2023-2033” พบว่าการนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้เป็นจำนวนมากจะขับเคลื่อนให้เกิด CAGR 10 ปีที่ 20.9% ในเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้กับระบบส่งกำลังไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของยานยนต์ไร้คนขับ สิ่งนี้จะช่วยผลักดันตลาดเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์โดยรวมให้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 9.4% ในทศวรรษหน้า

Read More »