Tag Archives: Cabon

IKEA ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางรถไฟเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

IKEA มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้ซื้อการขนส่งต่อเนื่อง ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Read More »