Tag Archives: BOD2

SCG ก่อสร้างศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย

เอสซีจี (เครือซิเมนต์ไทย) ได้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้เครื่องพิมพ์ BOD2 ของ COBOD ด้วยการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความเร็วในการก่อสร้างที่ดีขึ้น และความคุ้มค่า ศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งนี้ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสถาปัตยกรรมด้านการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต

Read More »