Tag Archives: automotive industry

มาเซราติ ยกทัพยนตรกรรมในตำนาน “มาเซราติ เลอวานเต้ กิบลี่ และ ควอตโตรปอร์เต้ โทรเฟโอ” ร่วมงานมอเตอร์ แวลลี่ย์ เฟสต์

ค่ายตรีศูลเข้าร่วมเทศกาล มอเตอร์ แวลลี่ย์ เฟสต์ ครั้งที่ 5 เพื่อฉลองความสำเร็จจากอดีตสู่อนาคตจากเครื่องยนต์ V8 ในตำนานสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

Read More »

IFR กล่าวว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกทะลุ 1 ล้านตัวไปแล้ว

ทุกวันนี้ หุ่นยนต์มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์ช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์จัดการการเปลี่ยนแปลงขายส่งของวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่มีมายาวนาน

Read More »