Tag Archives: arv horrus

ARV จับมือ กรมทางหลวง ส่ง HORRUS เทคโนโลยีโดรนไร้คนขับ สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้นำด้านการพัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ของไทย ภายใต้กลุ่มปตท.สผ. ผนึกความร่วมมือกับกรมทางหลวง ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ “HORRUS” (ฮอรัส) ในรูปแบบ Drone-in-a box-solution เป็นรายแรกในประเทศไทย มาใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพการจราจร และเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ซึ่งอยู่ในช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ บนเส้นทางหลวงขาออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read More »