Tag Archives: airship

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 MW ของ Honeywell กับการสร้างระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริด-ไฟฟ้า บนเรือเหาะ LCA60T ของ Flying Whales

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ของ Honeywell ได้รับเลือกจาก Flying Whales Quebec เพื่อจ่ายกำลังขับให้กับเรือเหาะแบบไฮบริด-ไฟฟ้า ลำใหม่ LCA60T ทั้งสองบริษัทได้ลงนามในสัญญาเพื่อบูรณการและจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 1 เมกะวัตต์ ของ Honeywell โดย Flying Whales มีฐานที่ตั้งอยู่ทั้งในฝรั่งเศสและแคนาดา กำลังพัฒนาอากาศยานแบบขึ้นและลงจอดแนวดิ่ง (vertical take-off and landing; VTOL) ที่มีลำตัวยานยาว 200 เมตร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งที่มีน้ำหนักมาก

Read More »