Tag Archives: AIAT

เปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ภาษาไทยขนาดใหญ่ (OpenThaiGPT) ครั้งแรกในประเทศไทย และรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าในวงการ AI ร่วมบรรยาย เสวนา และจัดแสดงผลงานด้านปัญญาประดิษฐ์ในงาน AI Thailand Forum 2023 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

กรุงเทพมหานคร, 4 สิงหาคม 2566 – สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) ร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  เป็นเจ้าภาพจัดงาน AI Thailand Forum 2023 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายจัดแสดงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านปัญญา ประดิษฐ์  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ขับเคลื่อน รวมคนรุ่นใหม่ และสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการพัฒนา เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทย

Read More »