Tag Archives: Additive Manufacturing

voxeljet โชว์เครื่องพิมพ์ 3D ยุคใหม่ VJET X ใช้งานจริงในสายการผลิตที่ BMW Group

voxeljet AG และ Loramendi สาธิตสายการผลิต 3D แบบเติมเนื้อวัสดุต่อเนื่องโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบแห่งแรกของโลก โดยใช้สร้างชิ้นงาน คือ แกนทราย (sand cores) ในขั้นตอนการหล่อโลหะเบาเพื่อผลิตเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งความสำเร็จนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาร่วมกันในโครงการความร่วมมือการพิมพ์แกนในทางอุตสาหกรรม (Industrialization of Core Printing; ICP)

Read More »

Desktop Metal เปิดตัว Live Monitor สำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Additive Manufacturing 2.0

Desktop Metal, Inc. ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ AM (Additive Manufacturing) สำหรับการผลิตจำนวนมาก ประกาศเปิดตัว Live Monitor™ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ใช้งานที่ทำให้ได้ข้อมูลจากระบบการพิมพ์แบบเวลาจริง ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญ มีประโยชน์ต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดการระบบการพิมพ์เดี่ยวหรือทั้งกลุ่ม

Read More »