Tag Archives: สมอ.

สมอ. แก้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต มอก. อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

สมอ. ขานรับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม “มุ่งสร้างความสำเร็จให้ภาคธุรกิจ” แก้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาต มอก. ตามหลักการสากล อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นมา

Read More »

สมอ. ดีเดย์ 3 มกราคม 2566 คุมเข้ม “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร” ต้องได้มาตรฐาน มอก.

สมอ. ดีเดย์ 3 มกราคม 2566 กำหนดให้ “ภาชนะพลาสติกสำหรับอาหาร” เป็นสินค้าควบคุม ต้องได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน คุมเข้มทั้งผู้ทำและผู้นำเข้าทุกรายต้องยื่นขอ มอก. ก่อนวันมีผลบังคับใช้ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

Read More »