Tag Archives: มหาวัทยาลัยกรุงเทพ

Solar D ร่วมกับ ม.กรุงเทพ ลงนามสัญญาติดตั้ง Solar Rooftop กว่า 100 ล้านบาทพร้อมมอบ Tesla Powerwall สนับสนุนการศึกษาด้านพลังงาน

9 มิถุนายน 2566, กรุงเทพฯ – โซลาร์ ดี คอร์ปอร์เรชัน (Solar D) ผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์ นวัตกรรมระบบจัดเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าสุดล้ำหนึ่งเดียวในไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และบริษัท ซิปโคด จำกัดร่วมลงนามสัญญาการให้บริการติดตั้งระบบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop ภายในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมมอบ Tesla Powerwall สนับสนุนการศึกษาด้านพลังงาน ต่อยอดสู่การพัฒนาและยกระดับชีวิตนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน

Read More »