Tag Archives: กรอ.

กรมโรงงานฯ จับมือ สภาอุตฯ แลกเปลี่ยนแนวทางจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้า

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยก “ราชบุรีโมเดล” เป็นตัวอย่างและหารือแนวทางจัดการกับผู้รับบำบัดกำจัดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมเผยแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูงขึ้น ด้วยการอนุญาตผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือไม่ต้องยื่นขอขยายโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

Read More »