SymphonyAI เปิดตัวครั้งแรกของโลก หนึ่งในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ในทางอุตสาหกรรม เพื่อเร่งไปสู่การผลิตแบบอัจฉริยะ

SymphonyAI ผู้นำด้าน Predictive and Generative AI SaaS สำหรับผู้ประกอบการ ประกาศนำเสนอหนึ่งในโมเดลภาษาขนาดใหญ่ หรือ LLM (large language models) ในทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น LLM แรกของโลกในด้านนี้ โดยมุ่งไปที่การเร่งให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบทางอุตสาหกรรมในวงกว้าง

Industrial LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในทางอุตสาหกรรมของ SymphonyAI

Industrial LLM นี้ได้รับการฝึกมาแล้ว 1.2 พันล้านโทเค็น โดยใช้ชุดข้อมูลอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกขณะนี้ ประกอบด้วยประเด็นข้อมูล 3 ล้านล้านประเด็น การทดสอบเครื่องจักรมากกว่า 500,000 รายการ ชิ้นส่วนต่างๆ 150,000 รายการ และสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน 80,000 รายการ เป็นการนำเอาพลังของ Predictive and Generative AI มาช่วยลูกค้าทางอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ผลิตภาพ และอัตราทำกำไร ด้วยการนำข้อมูลที่เป็นไปตามบริบทมาไว้ในมือของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเร็วขึ้น โดย LLM ให้ประเด็นข้อมูลที่รับรู้ได้ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้เร็วกว่าระบบที่มีอยู่แล้วถึง 90%

Industrial LLM โฮสต์อยู่บน Microsoft Azure มีการเชื่อมต่อและปรับบริบทข้อมูลปฏิบัติการในทุกระดับการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมตั้งแต่เฉพาะสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ไปจนถึงการปฏิบัติการโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก

Industrial LLM เป็นแหล่งข้อมูลแบบอัจฉริยะในตัวมันเองเพื่อใช้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสมรรถนะของสินทรัพย์และมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังอาจบูรณาการเข้ากับระบบด้านปลายน้ำและแหล่งข้อมูลโรงงานก็ได้ ในแต่ละโหมดยังรองรับการตอบสนองในเวลาจริง สามารถให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจในเชิงปริมาณ ในขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทางอุตสาหกรรมเพื่อให้พนักงานมีความรอบรู้และเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น

เมื่อนำไปรวมเข้ากับกระบวนการผลิตและการบำรุงรักษาที่มีความหลากหลายแล้ว Industrial LLM จะช่วยสนับสนุนความสามารถในการสร้างความรู้ความเข้าใจจากชุดข้อมูลที่ขยายจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลเซนเซอร์ รายละเอียดสินทรัพย์ คำสั่งงาน ข้อมูลการรับประกัน เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์และคู่มือ คู่มือการแก้ไขปัญหา ความน่าเชื่อถือ และ รายงานการบำรุงรักษา

ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง Industrial LLM จะปรับข้อมูลที่เข้ามาและดำเนินการให้เหมาะสมได้ในเวลาจริง ดังนั้น Industrial LLM จึงยังคงรักษาระยะตามการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดำเนินการเอาไว้ได้อย่างรวดเร็ว

Industrial LLM จะนำข้อมูลที่รับรู้ได้ว่ามีความหมายตามบริบทให้มาอยู่ในมือของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้จัดการโรงงาน จึงมั่นใจได้ว่า แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์เลยก็สามารถเข้าถึงความรู้ภายในขอบเขตที่สั่งสมมานานหลายปี เพื่อเอาชนะความท้าทายที่มีความซับซ้อนเหล่านั้นให้ได้อย่างรวดเร็ว

Indranil Sircar, CTO, Manufacturing ของ Microsoft กล่าวว่า — “การนำ Industrial LLM เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรม ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการอุตสาหกรรม” “ด้วยแนวทางของ SymphonyAI ที่สามารถผสานความรู้ภายในขอบเขตอุตสาหกรรมเข้ากับพลังของ Generative AI ได้อย่างแม่นยำ จะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถนำเอาความเชี่ยวชาญไปสู่ผู้ปฏิบัติงานหรือช่างเทคนิค และปลดล็อกการใช้ประโยชน์เชิงคุณค่าจากข้อมูลของพวกเขาได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน”

Prateek Kathpal ประธานและซีอีโอ ของ SymphonyAI Industrial กล่าวว่า — “ในทางอุตสาหกรรม แต่เดิมนั้นได้แยกวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะที่ตรงประเด็นมาเก็บไว้ ในขณะที่ Industrial LLM ของ SymphonyAI กลายมาเป็นผู้เปลี่ยนเกมนี้ โดยทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับการใช้งานยุคใหม่ในทางอุตสาหกรรม และในกระบวนการคำนวณที่ต้องการผลักดันให้ไปถึงขีดจำกัดทางฟิสิกส์ ขณะเดียวกัน ก็เปลี่ยนหลักการพื้นฐานที่จะทำให้ผู้จัดการโรงงาน ผู้ปฏิบัติงาน วิศวกรด้านความน่าเชื่อถือ และนักวิเคราะห์คุณภาพ เกิดความรู้ความเข้าใจจากข้อมูลที่มีอยู่ และบริหารงานในจุดที่มีความสำคัญได้”

Prateek Kathpal กล่าวอีกว่า — “เรากำลังเปิดไปสู่ยุคใหม่ของการผลิตแบบอัจฉริยะ โดยมุ่งเจาะไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เรามี รวมทั้งในประวัติศาสตร์อันกว้างใหญ่ของเรา และทัศนสามารถที่มีไปตลอดขอบเขตและชุดข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นเครื่องจักรและไม่ใช่เครื่องจักร โดย Industrial LLM ได้รับการฝึกด้วยชุดข้อมูลทางอุตสาหกรรมระดับโลกของเรา เพื่อเป็นรากฐานอันสำคัญต่อผู้สร้างนวัตกรรมการผลิตในแบบดิจิทัล เพื่อปลดปล่อยวิธีการทาง AI ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้าของพวกเขา”

Industrial LLM เป็นหนึ่งในโมเดล LLM แรกที่อยู่ภายในขอบเขตทางอุตสาหกรรม ได้รับการฝึกด้วยชุดข้อมูลอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายใต้กรรมสิทธิ์ และจากฐานความรู้ที่ผ่านการจัดระเบียบมาแล้ว เพื่อดำเนินการเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งงานเหล่านั้น ได้แก่ การวินิจฉัยสภาพเครื่องจักรและให้คำแนะนำตามที่กำหนด การตอบคำถามเกี่ยวกับสภาพความผิดพร่องเป็นการเฉพาะ ขั้นตอนการทดสอบ ขั้นตอนการบำรุงรักษา กระบวนการผลิต และมาตรฐานอุตสาหกรรม

Industrial LLM เปิดให้ชมตัวอย่างแบบส่วนตัวในขั้นต้นแล้ว นักพัฒนาสามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างแอปพลิเคชันทางอุตสาหกรรมให้ตรงตามเฉพาะลูกค้าของตนผ่าน Industrial LLM API โดย Industrial LLM จะให้มาพร้อมกับ Microsoft Teams AI Library และเป็นแบบจำลองที่อยู่ใน Model Catalog ใน Azure Machine Learning Studio นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยใช้ฝึกความสามารถพิเศษด้านการผลิตแบบอัจฉริยะสำหรับอนาคต

ที่มา: SymphonyAI

About pawarit

Check Also

มาแล้ว Autodesk AI เพื่อการออกแบบและสร้างตามจินตนาการได้อย่างอิสระ

Autodesk Inc. ประกาศเปิดตัว Autodesk AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมาปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหา และกำจัดงานที่ไม่ก่อประสิทธิผลในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการออกแบบและสร้างโลกอยู่รายรอบตัวเรา โดยขณะนี้มีพร้อมใช้งานแล้วในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Autodesk และมาพร้อมกับ Design and …

Trip.com Group พลิกโฉมเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม AI

กรุงเทพฯ  14 พฤศจิกายน 2566 – ทริปดอทคอม กรุ๊ป (Trip.com Group) ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวช่องทางออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ขึ้นเวทีกลางในงาน ITB Asia ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของปัญญาประดิษฐ์ …