การเสริมศักยภาพด้านสุขภาพ ด้วยการปฏิวัติการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลด้วยข้อมูลและ AI

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชญกับสถานการณ์ที่น่าวิตก โดยภายในปี พ.ศ. 2573 บุคลากรทางการแพทย์จะไม่เพียงพอ ซึ่งจะขาดแคลนถึง 4.7 ล้านคน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 1.4 ล้านคนในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก สถานการณ์วิกฤตินี้ต้องได้รับความสนใจ ความพยายามร่วมกัน และการปฏิวัติทางเทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลสุขภาพยังคงสามารถเข้าถึงได้ มีประสิทธิภาพ และสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้สำหรับทุกคน

สิงคโปร์คาดการณ์ว่าการนำเอาระบบดูแลสุขภาพทางไกล (telehealth) เข้ามาใช้จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26ในระหว่างปีพ.ศ. 2564 ถึงพ.ศ. 2567 ในขณะที่ภูมิภาคนั้นยังคงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดูแลสุขภาพต่อไป ไม่ใช่แค่เพียงการก้าวให้ทันเท่านั้น แต่เป็นการก้าวนำผู้อื่น

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้เร่งการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในการติดตาม และตอบสนองต่อการระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่การดูแลและการวินิจฉัยผู้ป่วยไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา ข้อมูลช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนให้เฉพาะกับบุคคล และนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน

โซลูชั่น Lumada ของ Hitachi กำลังส่องสว่างเส้นทางสู่อนาคตในด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่แค่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเท่านั้น แต่ยังได้รับแรงบันดาลใจจากข้อมูลที่มีอีกด้วย

การเข้าสู่ยุคดิจิทัลของด้านการดูแลสุขภาพ

อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวหน้าของความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ กำลังขยายตัวเกินข้อจำกัดในปัจจุบัน ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การเรียนรู้ของเครื่อง บล็อกเชน อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์คลังข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลคลาวด์ และ จีโนมิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย ปรับปรุงประสิทธิภาพ และปรับการรักษาให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ผลกระทบนั้นส่งผลและสะท้อนไปทั่วโลกมากกว่าพันล้านชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง McKinsey คาดการณ์ว่าภายในปีพ.ศ. 2568 สุขภาพดิจิทัลในเอเชียอาจสร้างรายได้สูงถึง 100 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 37 พันล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2563

การร่วมมือกันผ่านนวัตกรรม

Singapore Health Service หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ SingHealth คือกลุ่มสถาบันดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ในตลาดการดูแลสุขภาพที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้ถึง 125.3 ล้านคนภายในปี พ.ศ. 2570 วิสัยทัศน์ของ SingHealth มีความแน่วแน่: มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในบริการด้านสุขภาพ และสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นที่สามารถปรับใช้ในเชิงรุกตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสุขภาพของประชากรในสิงคโปร์ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความท้าทายไม่ว่าจะในยามสงบหรือวิกฤติ

ด้วยการริเริ่มโครงการ On-Premise Research Data Science and Systems Explorer (ODySSEy), SingHealth หวังที่จะตอบสนองความต้องการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของตน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันวิจัยทางการแพทย์ภายนอก

ด้วยเหตุนี้ SingHealth จึงติดต่อ Hitachi ให้เข้ามาช่วยดำเนินการระบบในส่วนของนักวิทยาศาสตร์การวิจัย เพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและการดูแลสุขภาพสำหรับการวิจัยของพวกเขา โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและความสามารถด้าน AI Hitachi นำเสนอโซลูชั่นแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลการวิจัยสมัยใหม่ (Modern Research Data Science Platform: MRDSP) ซึ่งออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยความชาญฉลาดและความยั่งยืนด้วยหลักการทำงานรูปแบบ Open-source ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ SingHealthได้อย่างแท้จริง:

  • เพื่อประสานและทำให้วงจรชีวิต การจัดการ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการกำกับดูแลข้อมูลการวิจัยของ SingHealth เป็นแบบอัตโนมัติ
  • พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพในระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งจัดการกับความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในปัจจุบัน
  • สร้างแพลตฟอร์มข้อมูลที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่นได้เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่สำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และผู้ร่วมงานของ SingHealth

ความสามารถของแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลการวิจัยสมัยใหม่

  • การนำเข้าข้อมูล
  • บูรณาการและการจัดเก็บข้อมูล
  • บูรณาการกับการลบหรืออำพรางการระบุข้อมูล
  • ความผลอดภัย & การควบคุมการเข้าถึง
  • การจัดทำรายการข้อมูล
  • การคอนเทนเนอร์ (Containerization)
  • พื้นที่เก็บข้อมูล & การควบคุมเวอร์ชัน

ODySSEy: ความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวิจัยด้านการดูแลสุขภาพ

นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันของ Hitachi และ SingHealth แล้ว ยังมี ODySSEy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ ช่วยให้นักวิจัยมีชุดเครื่องมือในการนำเข้า ประมวลผล จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลภายในสถานที่ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลแบบบริการตนเอง แพลตฟอร์มดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความเข้าใจผู้ป่วยอย่างครอบคลุมมากขึ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การรักษา

ด้วย ODySSEY มีนักวิจัยมากกว่า 1,000 คนจากสถาบันการแพทย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถร่วมมือและทำงานวิจัยต่างๆ ไปพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยให้สามารถร่วมมือกันระหว่างส่วนงานได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลผู้ป่วยและเวชระเบียน ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานของการวิจัยร่วมกัน

ภายในปี พ.ศ. 2569 สถาบันดูแลสุขภาพในเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 55จะปรับใช้การดูแลข้อมูลเพื่อให้มั่นใจในการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในการดูแลเชิงคาดการณ์ เชิงป้องกัน และเฉพาะบุคคล สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยี AI ในรูปแบบต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ความเป็นธรรม และความโปร่งใสกับผู้ป่วย

อนาคตของการดูแลสุขภาพ

ภาคส่วนการดูแลสุขภาพกำลังเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง เพราะความแม่นยำและความรวดเร็ว มีความสำคัญต่อ ชีวิต โซลูชั่น Healthtech ของ Hitachi จะเพิ่มศักยภาพของนวัตกรรมได้สูงสุด และปรับโฉมการดูแลสุขภาพผ่านการดูแลคลังข้อมูล

Hitachi เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยกำหนดอนาคตที่มีเทคโนโลยีช่วยสนับสนุนในการพัฒนายาที่ดีขึ้น การมีส่วนช่วยเหลือกับผู้ป่วยให้ดีขึ้น และสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน

ที่มา : hitachi.asia

About pawarit

Check Also

Toyota เพิ่มขุมพลังให้กับเครื่องยนต์เทอร์โบ i-FORCE 2.4 ลิตรใหม่ ที่โรงงานผลิตในรัฐ Alabama

Toyota ได้ประกาศเริ่มการผลิตเครื่องยนต์เทอร์โบ i-FORCE 2.4 ลิตรสำหรับ All-New Tacoma ที่โรงงาน Alabama กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่มีการลงทุนกว่า 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กระตุ้นการเติบโต GDP ของประเทศไทย: สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทยแต่งตั้งประธานคนแรกเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายเป็น Data Center Hub ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [PR]

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 22 กุมภาพันธ์ 2567 – สมาคมดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (หรือ TDCC) ประกาศแต่งตั้งนายทศพล เพ็งส้ม ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมฯ คนแรก เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใน …