งานสัมมนา : สร้างระบบธุรกิจให้กับองค์กร ด้วย Sage 300 ERP on Huawei Cloud

บริษัท ฟอร์เวอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส (FMS) เรียนเชิญท่านลูกค้าที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา : Digital Transformation for your Business with Sage 300 ERP on Cloud   ERP – Manufacturing – Barcode – Cloud – RPA

เรียนเชิญท่านลูกค้าที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา : Digital Transformation for your Business with Sage 300 ERP on Cloud   ERP – Manufacturing – Barcode – Cloud – RPA

ใน วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 12.30 @Huawei Office , อาคาร G Tower MRT พระรามเก้า

Agile เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง ด้วยเหตุนี้ระบบ ERP on Cloud จะช่วยให้องค์กรสามารถบริการจัดการทรัพยากรได้อย่างว่องไว แต่มีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านผลิตภัณฑ์ หรือ ด้านบุคลากร

Sage 300 หรือ ACCPAC เป็นระบบ ERP มาตรฐาน วางระบบในองค์กรด้านการเงิน การบัญชี คลังสินค้า รวมถึงการผลิต ตั้งแต่การทำ Manufacturing Lot, Manufacturing Order, Production Planning, Serial & Lots Tracking , Bin Tracking  ใช้ระยะเวลา Implement สั้น ด้วยงบเริ่มต้นเพียง 600,000 บาท สามารถทำงานผ่านWeb เชื่อมต่อกับระบบ barcode และ ecommerce สามารถเลือกใช้ On Premise หรือ แบบ Subscription ได้

Huawei Cloud ผู้นำการให้บริการ Cloud Data Center จัดเก็บข้อมูล และดูแลความปลอดภัยด้วยมารฐานโลก พร้อมการดูแล Customer Care ให้กับลูกค้า 24/7

วัตถุประสงค์งานสัมมนา

  • ปรับปรุงระบบ ERPให้ทันสมัยและตอบโจทย์ธุรกิจมากยิ่งขึ้นที่จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มกำไร
  • เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูลและตั้งโจทย์ด้วยโปรแกรม SEI
  • เยี่ยมชมออฟฟิศและนวัตกรรมของ Huawei 

งานสัมมนา :

“สร้างระบบธุรกิจให้กับองค์กร ด้วย Sage 300 ERP on Huawei Cloud”

About pawarit

Check Also

ซีพีเอฟ ประเทศไทยย้ายระบบ SAP มายัง AWS

บริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดเล็กในการใช้ข้อมูลสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มยอดขาย ลดทรัพยากรในการดำเนินงานลง 20% และรองรับปริมาณงานเพิ่มขึ้นมากถึง 10 เท่าด้วยเทคโนโลยีจาก AWS

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เลือก AWS ในการปรับปรุงระบบข้อมูลให้ทันสมัย

บริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใช้ AWSเพื่อลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากหลายเดือนลงเหลือเพียงไม่กี่วัน ลดการใช้วัตถุดิบ และสร้างแอปรีไซเคิล