SCG ใช้ AWS เพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนสู่รูปแบบดิจิทัล

ด้วย AWS กลุ่มธุรกิจชั้นนำของไทยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ถึง 30% และสร้างโครงการ IoT ใหม่ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต

กรุงเทพฯ 12 พฤษภาคม 2566 – อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (Amazon Web Services: AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com ได้ประกาศว่า Siam Cement Group หรือ SCG คือ กลุ่มธุรกิจชั้นนำของอาเซียนที่นำเสนอนวัตกรรมปูนซีเมนต์-วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ ได้เลือก AWS เป็นผู้ให้บริการคลาวด์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล  

เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโต SCG ได้ย้ายระบบ SAP ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น โปรแกรมการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) และซอฟต์แวร์คลังข้อมูลหรือ data warehousing สำหรับหน่วยธุรกิจต่าง ๆของ SCG ไปยัง AWS ด้วยการดำเนินงานบนระบบ SAP ผ่าน AWS ช่วยให้ SCG สามารถรวมข้อมูลสินค้าและการผลิตแบบเรียลไทม์จากการดำเนินงานในสถานที่ต่าง ๆ เช่น เวียดนาม ซึ่งช่วยให้ SCG สามารถพัฒนาบริการใหม่ ๆ ที่ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า โดยช่วยให้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและปลอดภัย พร้อมลดต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT ลงได้ถึง 30%

SCG ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการบริการนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้น SCG ใช้ Amazon API Gateway ซึ่งเป็นบริการที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้าง เผยแพร่ บำรุงรักษา ตรวจสอบ และรักษาความปลอดภัยของ Application Programming Interface (API) เพื่อให้การใช้งาน API ของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ SCG ยังใช้ SQL data warehouse บน SAP ด้วย AWS เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถผสานรวมข้อมูลจาก SAP ERP หลายตัวได้อย่างง่ายดาย ด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านมือถือ คลาวด์ และเว็บ SCG นำเสนอการบริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น เช่น คำแนะนำในการสั่งซื้อแบบฝังลงในแอปพลิเคชันได้

SCG ได้พัฒนา Trinity ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) บน AWS เพื่อเชื่อมต่อ SCG คู่ค้าธุรกิจ และผู้ให้บริการโซลูชันภายนอก ในการมอบโซลูชันการใช้ชีวิตแบบอัจฉริยะ เช่น ระบบตรวจสอบผู้สูงอายุและผู้ป่วย และโซลูชันการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ Trinity เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ Born in Thailand (BiT) ของ SCG ซึ่งมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมของคนไทย พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ และส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยให้เป็นเศรษฐกิจแห่งผู้ผลิต Trinity ใช้บริการต่าง ๆ เช่น AWS IoT Greengrass เพื่อสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะได้อย่างรวดเร็ว AWS IoT Core ช่วยให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังระบบคลาวด์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย เช่น เซ็นเซอร์วัดแสงอัตโนมัติและเทอร์โมสแตทอัจฉริยะ ด้วยความร่วมมือกับบริษัทด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ SCG จะนำ Trinity ไปใช้งานในบ้านอย่างน้อย 10,000 หลังในประเทศไทยภายใน 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังทำงานร่วมกับ AWS เพื่อขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการติดตั้ง Smart Home solutions ในบ้านอย่างน้อย 40,000 หลังภายในปี 2567

Accenture AWS Business Group (AABG) ซึ่งเป็นความร่วมมือระยะยาวนับทศวรรษระหว่าง Accenture และ AWS ได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของ SCG ไปยังคลาวด์ บริษัทในเครือ IT One Thai ของ Accenture เป็นผู้นำในการย้ายระบบของ SCG มายัง AWS โดยการปรับปรุงระบบ SAP ของ SCG ให้ทันสมัยบน AWS ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการใหม่ ๆ ด้วยการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT แบบอัตโนมัติ ปรับปรุงการควบคุมความปลอดภัยและการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ง่ายต่อการใช้งานในทั่วโลก AABG รวมทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค รวมถึงความรู้ในอุตสาหกรรมของ Accenture และ AWS เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ เช่น SCG ประสบความสำเร็จในการใช้คลาวด์ ทีมนี้ให้บริการโซลูชัน SAP ที่รองรับการนำคลาวด์ไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วและด้วยขนาดที่ใหญ่ ทำให้องค์กสามารถรเร่งความเร็วของนวัตกรรมดิจิทัลและบรรลุมูลค่าทางธุรกิจจากการปรับใช้และการเปลี่ยนแปลงสู่คลาวด์

“AWS ได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเราเพื่อให้เราเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น” คุณยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การบริหารกลาง SCG กล่าว “การย้ายปริมาณงาน SAP ไปยังคลาวด์และการใช้ความสามารถขั้นสูงของ AWS IoT ทำให้เรามีความคล่องตัวและมีนวัตกรรมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดค่าใช้จ่ายด้านไอที เรารู้สึกตื่นเต้นกับศักยภาพของคลาวด์และคาดหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถของ AWS ต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเรา”

“บริษัทหลายแห่งในภูมิภาคนี้ได้ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ในการพัฒนาองค์กรอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ” วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ AWS กล่าว “AWS ช่วยเหลือ SCG ปรับปรุงระบบด้วยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ชั้นนำระดับโลกของเรา ซึ่งรวมถึง AWS Bangkok Region ที่จะเปิดให้บริการในไม่ช้า SCG กำหนดมาตรฐานที่สูงในอุตสาหกรรมด้วยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กรและนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและพัฒนาการบริการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า”

About pawarit

Check Also

Suzuki ลงนามกับ Soracom ร่วมกันใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาด้าน Mobility Services

ความพยายามร่วมกันจะใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาบริการด้านการเคลื่อนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน

CES 2024 แสดงให้แล้วเห็นว่า อนาคตของรถยนต์จะถูกกำหนดโดย AI

เทคโนโลยียานยนต์กำลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในอีกสิบปีข้างหน้า เมื่อการเป็นไฟฟ้าจะเปลี่ยนสิ่งที่ใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ และการอัตโนมัติจะเปลี่ยนวิธีการขับขี่ใหม่ นอกจากนี้ โอกาสใหญ่ที่สุดอีกประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ การเชื่อมต่อและข้อกำหนดจากซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเงิน สิ่งนี้ได้ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วในงาน CES 2024 ล่าสุดเมื่อต้นปีนี้ ด้วยความรู้สึกที่ว่า “อัตโนมัติ” “เชื่อมต่อ” “AI” …