ผลการศึกษาแวดวงการผลิตอัจฉริยะประจำปี 2566 พบผู้ผลิตกว่า 45% ในเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับความยากลำบากในการเอาชนะคู่แข่ง เหตุขาดนวัตกรรม แรงงานทักษะ และเทคโนโลยี

ผลสำรวจระดับโลกเผยให้เห็นผลกระทบของเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากที่สุด พร้อมดึงดูดบุคลากรคนเก่ง และลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดในเรื่องซัพพลายเชน คุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สิงคโปร์—20 มี.ค. 2566—พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) บริษัทรายใหญ่ที่สุดในโลกด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ประกาศผลการศึกษาแวดวงการผลิตอัจฉริยะในหัวข้อ “State of Smart Manufacturing Report” ซึ่งมีขึ้นเป็นปีที่ 8 แล้ว การศึกษาดังกล่าวได้สำรวจผู้ผลิตกว่า 1,350 รายทั่วโลก ในประเทศที่ล้ำหน้าในด้านการผลิต 13 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

รายงานประจำปีนี้มุ่งแสดงให้เห็นแนวทางผลักดันการเติบโตโดยทำกำไรได้งอกสามแต่ไม่ลดทอนคุณภาพ เน้นดึงศักยภาพที่แท้จริงของข้อมูลออกมา และนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น เพื่อสร้างความยืดหยุ่น นำเสนอความคล่องตัว ส่งเสริมความยั่งยืน และจัดการกับปัญหาท้าทายเรื่องกำลังคน

ข้อค้นพบสำคัญจากรายงานฉบับนี้

·  “ดูแลคุณภาพและการเติบโตอย่างสมดุล” และ “สอดส่องหรือแสดงปริมาณแนวปฏิบัติที่ยั่งยืน” เป็นอุปสรรคภายในที่หนักหน่วงที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ผลิตในเอเชียแปซิฟิกก้าวหน้าไม่ได้มากอย่างที่ควรในปีนี้ เมื่อเทียบกับการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในปี 2565

·  ผู้ผลิตทั่วโลกที่เชื่อว่าองค์กรของตนขาดเทคโนโลยีที่จำเป็นในการเอาชนะคู่แข่งนั้นมีจำนวนมากกว่าปี 2565 ถึงสองเท่า

·  ผู้ผลิต 4 ใน 5 รายยังคงขาดโซลูชันวางแผนซัพพลายเชนแบบครบวงจร

·  ผู้ผลิตในเอเชียแปซิฟิกเกือบครึ่งหนึ่ง (44%) มีแผนใช้เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะภายในปีหน้า โดยผู้ผลิต 80% ในจีน 60% ในออสเตรเลีย และ 59% ในอินเดีย ได้เริ่มนำเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะมาใช้บางส่วนแล้ว

·  อุปสรรคสำคัญที่สุดสำหรับผู้ผลิตทั่วเอเชียแปซิฟิกในการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ได้แก่การที่พนักงานไม่ยอมนำเทคโนโลยีมาใช้และไม่ยอมเปลี่ยน ขาดชุดทักษะในการดูแลเรื่องการนำเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะมาใช้ และมองไม่เห็นภาพชัดเจนในเรื่องคุณประโยชน์และผลตอบแทนจากการลงทุนกับเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ

·  ระบบบริหารงานคุณภาพ (QMS) เป็นระบบการผลิตอัจฉริยะที่ผู้ตอบแบบสำรวจในเอเชียแปซิฟิกมองเห็นผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือระบบปฏิบัติการผลิต (MES) และระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)

·  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอุปสรรคอันดับหนึ่งที่ผู้ตอบแบบสำรวจทุกรายต้องการบรรเทา โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ

·  ผู้ผลิต 88% ทั่วเอเชียแปซิฟิกมีแผนจ้างงานในระดับเดิมหรือไม่ก็เพิ่มจากเดิมอันเป็นผลจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจ 39% เชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นจะทำให้ตนโยกย้ายพนักงานที่มีอยู่เดิมไปทำหน้าที่ใหม่ได้

·  ผู้ผลิตในเอเชียแปซิฟิก 94% มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทั้งแบบทางการและไม่ทางการอยู่แล้ว โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (48%) ในจำนวนดังกล่าวเปิดเผยว่า ปัจจัยอันดับหนึ่งที่ทำให้ต้องมีนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลนั้นเป็นเพราะนโยบายดังกล่าวเป็น “จุดสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน”

“เหล่าผู้ผลิตยังคงแสวงหาโอกาสในการเติบโตโดยทำกำไรได้ดี แต่ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าความไม่แน่นอนในเรื่องความพร้อมของแรงงานนั้นกระทบทั้งคุณภาพและความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากลูกค้า” Veena Lakkundi รองประธานอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรของ Rockwell Automation กล่าว “การสำรวจครั้งนี้พบว่า เทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตทุกขนาดเพิ่มประสิทธิภาพโซลูชันที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และยั่งยืนกว่าได้ ซึ่งจะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงต่อไป หากประวัติศาสตร์ได้สอนอะไรสักอย่างให้กับเราแล้ว ก็คงเป็นเรื่องที่ว่าองค์กรที่ลงทุนในนวัตกรรมโดยมุ่งลงมือจริงในยามที่สิ่งต่าง ๆ ไม่แน่นอนนั้นสามารถแซงหน้าคู่แข่งได้”

ผลสำรวจดังกล่าวพบว่า เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการลดความเสี่ยงและผลักดันการเติบโต อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ผลิต 1 ใน 3 รายทั่วโลกแล้ว ระบบและแพลตฟอร์มที่มีอยู่มากมายทำให้เกิด “ภาวะอัมพาตทางเทคโนโลยี” (technology paralysis) หรือการเลือกโซลูชันไม่ได้ โดยผู้ผลิตจะเอาชนะความไม่แน่ใจนี้ได้ โดยเลือกพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถให้คำแนะนำและช่วยชี้ช่องทางในการนำโซลูชันที่เหมาะกับวัตถุประสงค์ไปใช้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

“ที่ Rockwell เราผสานรวมโซลูชันทางอุตสาหกรรมของเราเข้ากับอีโคซิสเต็มพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งไม่เป็นสองรองใคร เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาที่บริษัทชั้นนำทั่วโลกวางใจได้” คุณ Lakkundi กล่าว “เราเป็นบริษัทรายใหญ่ที่สุดที่มุ่งพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล โดยเรามีเป้าหมายเพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ของบริษัทบนเส้นทางของพวกเขา”

อ่านผลค้นพบทั้งหมดในรายงานฉบับนี้ได้ที่นี่

ระเบียบวิธี

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์ความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 1,353 ราย จากประเทศผู้ผลิตอันดับต้น ๆ รวม 13 แห่ง ผู้ตอบแบบสำรวจมีบทบาทตั้งแต่ระดับผู้จัดการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง และดำเนินการร่วมกับ Sapio Research และ Plex บริษัทในเครือ Rockwell Automation โดยในจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนั้น มีผู้ที่อาศัยอยู่ในเอเชียแปซิฟิก 425 รายในออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี การสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมแบบแยกส่วน กระบวนการ และแบบผสมผสานจากบริษัทขนาดต่าง ๆ ที่กระจายกันอย่างสมดุล โดยมีรายได้ตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ไปจนถึงกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งให้มุมมองทางธุรกิจในภาคการผลิตได้อย่างกว้างขวาง

เกี่ยวกับ Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc.  (NYSE: ROK) คือผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล เราเชื่อมโยงจินตนาการของผู้คนเข้ากับศักยภาพของเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เท่าที่มนุษย์จะทำได้ ซึ่งจะทำให้โลกใบนี้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนยิ่งขึ้น Rockwell Automation ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน มีพนักงานราว 26,000 คนที่คอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าในกว่า 100 ประเทศอย่างทุ่มเท เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เพื่อสร้างองค์กรที่เชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดให้เกิดขึ้นจริงกับองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.rockwellautomation.com

About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

มาแล้ว Autodesk AI เพื่อการออกแบบและสร้างตามจินตนาการได้อย่างอิสระ

Autodesk Inc. ประกาศเปิดตัว Autodesk AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะมาปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหา และกำจัดงานที่ไม่ก่อประสิทธิผลในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการออกแบบและสร้างโลกอยู่รายรอบตัวเรา โดยขณะนี้มีพร้อมใช้งานแล้วในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Autodesk และมาพร้อมกับ Design and …

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย พฤศจิกายน 2566

Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกเผยรายงานประสบการณ์เครือข่ายมือถือของประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2566 พบว่า AIS ยังคงครองตำแหน่งผู้ให้บริการที่ได้รับรางวัลมากสุดโดยคว้ารางวัลแต่เพียงผู้เดียวถึง 9 รางวัลและรางวัลร่วมอีก 3 รางวัล จากทั้งหมด 15 รางวัล พร้อมกวาดรางวัลด้านประสบการณ์ …