About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

เปิดแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเสียวหมี่

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเสียวหมี่นั้นถูกขับเคลื่อนจากวิสัยทัศน์และความเข้าใจในตลาดของนักออกแบบ ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่ยกระดับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสียวหมี่ ในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจการเติบโตของเสียวหมี่เอาไว้

ทียูเดินหน้าเรียกร้องให้ฟื้นฟูสัตว์น้ำเสี่ยงสูญพันธุ์ รายงานจากองค์กรการประมงเพื่อความยั่งยืนพบการประมงทูน่าแบบเบ็ดราวสร้างความสูญเสียอันหลากหลายทางชีวภาพทียูเดินหน้าเรียกร้องให้ฟื้นฟูสัตว์น้ำเสี่ยงสูญพันธุ์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตอาหารทะเลรายใหญ่ของโลก และหนึ่งในผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่ใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศจุดยืนในการจัดหาวัตถุดิบจากเรือประมงที่มีการปฏิบัติที่ดีเพื่อปกป้องสัตว์น้ำจากปัญหาการจับติดสัตว์น้ำที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย(bycatch)   ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยนได้อ้างอิงผลงานวิจัยขององค์กรการประมงเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable Fisheries Partnership (SFP)  ในเรื่องของความเสี่ยงต่อฉลาม นกและเต่าทะเล รวมถึงสัตว์ทะเลชนิดๆ อื่น จากการประมงที่ส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท และผลการวิเคราะห์ของบริษัท Key Traceability ที่ตรวจสอบโครงการพัฒนาประมงทูน่าของไทยยูเนี่ยนและแหล่งประมงอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูง