project44 ปรับปรุงวิธีการขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้ทัศนสามารถในห่วงโซ่อุปทานเข้าใจได้ง่าย

project44 ผู้นำการพัฒนาแพลตฟอร์มทัศนสามารถในห่วงโซ่อุปทาน ประกาศการปรับปรุงครั้งสำคัญในแพลตฟอร์ม Movement ที่ทำให้ง่ายต่อการมีทัศนสามารถ (visibility) ได้หลายรูปแบบ และช่วยให้ลูกค้าเพิ่มคุณภาพข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่งได้สูงสุด โดยขณะนี้ project44 ได้ส่งมอบมูลค่าทางธุรกิจได้มากขึ้นจากการปรับปรุงประสิทธิภาพฉากทัศน์บางส่วนที่มีความซับซ้อนที่สุด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ผู้จัดส่งและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) ต้องเผชิญอยู่ในทุกวันนี้

วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ของเครื่องของ project44 ช่วยให้ง่ายต่อการมีทัศนสามารถในหลายรูปแบบในห่วงโซ่อุปทาน

Jett McCandless ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ project44 กล่าวว่า — “ในขณะที่ผู้ให้บริการหลายรายเสนอทัศนสามารถขั้นพื้นฐาน ผู้ขนส่งที่ใช้วิธีการเหล่านี้ต่างพบว่าตนเองยังคงต้องต่อสู้กับจุดบอดที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเกิดขึ้นในช่วงที่เปลี่ยนการนำส่งระหว่างรูปแบบต่างๆ และระหว่างผู้ให้บริการขนส่ง ยิ่งการได้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำจากผู้ให้บริการขนส่งยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นไปอีก ส่งผลให้เกิดต้นทุนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ในห่วงโซ่อุปทาน” “ด้วยวิธีการอันล้ำสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) ของ project44 ทำให้องค์กรเข้าใจถึงความซับซ้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานของตนจากศูนย์กลางต้นทุนไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน”

ผู้จัดส่ง และ LSP ต่างพยายามดิ้นรนเพื่อให้มีทัศนสามารถไปตลอดทั้งการจัดส่งในรูปแบบต่างๆ และผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย ซึ่งนำไปสู่การจัดการกับข้อยกเว้นในเชิงรับและและไม่สามารถทำตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยความสามารถใหม่ของ project44 ซึ่งมีความท้าทายต่อการแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยการเชื่อมต่อลูกค้ากับผู้ให้บริการขนส่งและตัวแทนร่วมจัดส่งทุกราย, การทำให้มีทัศนสามารถในการจัดส่งจากประตูสู่ประตู (door-to-door) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อพร้อมด้วยรายละเอียดของสินค้ารายชิ้นและหน่วยเล็กสุดระดับ SKU

งานคงคลังที่มีความแข็งแกร่งนี้มาจากทัศนสามารถที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ผู้จัดส่งจึงสามารถลดความพยายามในการทำแบบแมนวล โดยที่ยังสามารถปรับลดระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม ลดต้นทุนจากค่าธรรมเนียมต่างๆ และหลีกเลี่ยงการทำแบบเร่งรัดโดยไม่จำเป็น

ชุดผลิตภัณฑ์ด้านทัศนสามารถของ project44 ที่ปรับปรุงให้ครอบคลุมความสามารถต่างๆ ประกอบด้วย

  • ทัศนสามารถที่กว้างขึ้น: โดยผสานรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการขนส่งและตัวแทนร่วมจัดส่ง เพื่อให้มีทัศนสามารถที่สมบูรณ์จากประตูสู่ประตู ขจัดจุดบอด ณ จุดแลกเปลี่ยนการขนส่งที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้จัดส่งจึงสามารถจัดการกับงานคงคลังในช่วงเปลี่ยนการนำส่งให้เป็นแบบเชิงรุก และให้ตรงตามวันครบกำหนดของคำสั่งซื้อ ในขณะเดียวกันก็สามารถลดความพยายามในการทำแบบแมนวล
  • เพิ่มทัศนสามารถแบบ OTR (over-the-road) ของประเทศจีน: โดยขยายให้ครอบคลุมเครือข่ายการบรรทุกแบบเต็มคันรถ หรือ FTL (Expanded full truckload) และบรรทุกไม่เต็มคันรถ หรือ LTL (less-than-truckload) ที่เป็นตลาดการขนส่งสินค้าทางถนนที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามปริมาณ รวมทั้งเป็นวิธีการเดียวที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในตลาดเพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนได้ บริษัทที่ผลิตหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนมีทัศนสามารถได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่โรงงานไปจนถึงประตูบ้านผู้บริโภค
  • มีทัศนสามารถร่วมกัน: ช่วยให้เจ้าของแบรนด์ และ LSP แบ่งปันประสบการณ์ในทัศนสามารถของ project44 ระหว่างลูกค้าและพันธมิตรได้ในแบบอัตโนมัติ เพื่อให้การทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องทำแบบแมนวล เช่น การโทรศัพท์และส่งอีเมล

ลูกค้าของ project44 ที่กำลังใช้ประโยชน์จากความสามารถใหม่เหล่านี้กำลังได้รับมูลค่าทางธุรกิจมหาศาล ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้การดำเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทานมีความคล่องตัวมากขึ้น

Curt Metzler จาก Alcon ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาข้ามชาติ กล่าวว่า — “ตามคำนิยามแล้ว การขนส่งทางอากาศนั้นมีความละเอียดอ่อนในทางเวลา แต่ทัศนสามารถที่จะทำให้เห็นอดีตนั้นทำได้ยาก เนื่องจากการขนส่งมีการเคลื่อนย้ายและเปลี่ยนมืออย่างรวดเร็ว” “เมื่อ project44 มีการเพิ่มทัศนสามารถทางอากาศขึ้นมา นั่นช่วยให้เรามีความสามารถในการติดตามแบบเวลาจริงได้อย่างที่เราต้องการ เป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกครั้ง”

Ewout van Jarwaarde ซีอีโอ ของ Brenntag Essentials ผู้นำตลาดระดับโลกด้านการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ กล่าวว่า — “การขนส่งระหว่างรูปแบบที่ต่างกันเป็นวิธีที่ดีในการควบคุมต้นทุนการขนส่งและสร้างความก้าวหน้าตามเป้าหมายความยั่งยืน แต่ถ้าหากคุณไม่ได้ทำงานโดยตรงกับผู้ให้บริการขนส่งทางรางหรือทางทะเลเพียงระยะสั้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะได้” “ทัศนสามารถในการขยายการบรรทุกได้เพิ่มขึ้นของ project44 ช่วยให้เราสร้างการจัดส่งเป็นรายการเดียว และยังคงเชื่อมต่อกันได้ไปตลอดการเดินทางด้วยข้อมูลสถานะการจัดส่งแบบเวลาจริง”

ผู้จัดส่ง และ LSP ยังอาจต้องดิ้นรนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้สูงสุดจากการลงทุนด้านทัศนสามารถของพวกเขาอันเนื่องมาจากข้อมูลของผู้ให้บริการขนส่งไม่ถูกต้อง project44 ได้พัฒนาวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจัดการกับข้อมูลที่มีคุณภาพต่ำ รวมถึงเทคโนโลยีการแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยการทำแบบแมนวล และแดชบอร์ดที่กำหนดการแก้ไขไว้เฉพาะเมื่อจำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง วิธีการเหล่านี้นำมารวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูลของผู้ให้บริการตามระดับ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดชั่วโมงทำงานในแบบแมนวล

Darren Padro ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสของ CEVA Logistics กล่าวว่า — “ความง่ายของผลิตภัณฑ์ในด้านทัศนสามารถและการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของ project44 ทำให้เกิดความแตกต่าง” “การที่สามารถดูการจัดส่งในส่วนที่ยังไม่มีการติดตามโดยผู้ให้บริการขนส่งได้ในที่เดียว พร้อมทั้งระบุถึงสาเหตุของความผิดพลาด และการบอกรายละเอียดได้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากจากการตรวจสอบโดยละเอียดได้จากระบบภายในของเราเอง ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเรา”

ที่มา: project44

About pawarit

Check Also

SENSE-2 ระบบเฝ้าตรวจสอบน้ำมันในเวลาจริง เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน สำหรับภาคการผลิต เครื่องจักร และการหล่อลื่น

Tan Delta Systems ผู้ผลิตเซนเซอร์และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในเวลาจริง กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำในภาคการผลิตและการหล่อลื่นด้วยการเปิดตัว SENSE-2 ซึ่งเป็นชุดเฝ้าตรวจสอบสภาพน้ำมันที่ล้ำหน้า สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ในเวลาจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษา และลดต้นทุนการดำเนินงาน

เปิดฉาก ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 แพลตฟอร์มขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

(22 พฤศจิกายน 2566) ตอบรับตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียนมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกาลังจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 มหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน …