About pawarit

Check Also

รัฐบาลไทย อนุมัติแคมเปญลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของราคาจริง สำหรับบริษัทที่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ EV

รัฐบาลไทยไทยได้อนุมัติสิ่งจูงใจสำหรับบริษัทต่างๆ ในการเปลี่ยนกองยานพาหนะเชิงพาณิชย์ที่ประกอบด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

Skechers ร่วมมือกับ HAI Robotics เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีจาก Hai Robotics ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาการขนถ่ายวัสดุ MHE Solutions, Inc. การลงทุนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ Skechers สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุ่นได้