Nexus Connected Worker ช่วยเพิ่มผลิตภาพ ด้วยการเชื่อมต่อกระบวนการในพื้นที่การผลิตเข้ากับข้อมูลในเวลาจริง

แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon เปิดตัว Nexus Connected Worker ซึ่งเป็นชุดวิธีการทางซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมการผลิต ที่เชื่อมต่อผู้ปฏิบัติงานเข้ากับข้อมูลในเวลาจริง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถรายงานการปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา คุณภาพ และการตรวจประเมินได้

Nexus ของ Hexagon เป็นแพลตฟอร์มบนฐานความเป็นจริงแบบดิจิทัลสำหรับผู้ผลิต ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยเป็นชุดเสนอวิธีบูรณาการเชิงระบบของผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะสูง และสร้างพื้นที่ศูนย์กลางในการเป็นตัวแทนทางดิจิทัลทั้งในรูปของสินทรัพย์ กระบวนการ และโรงงานผลิต เพื่อรองรับการตัดสินใจในเวลาจริง

ความสามารถในการปรับแก้ไขแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้คำแนะนำจากข้อมูลในพื้นที่การผลิต คือ ข้อได้เปรียบสำหรับผู้ผลิตที่ต้องต่อสู้เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาอยู่โดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจากการจัดแบ่งส่วนงานออกเป็นแผนกต่างๆ นั้นเป็นแบบแผนการปฏิบัติในอุตสาหกรรมที่มีมาอย่างยาวนาน การที่จะสลายสิ่งเหล่านี้จึงยังคงเป็นความท้าทาย แม้ว่าความจำเป็นในการเก็บสะสมข้อมูล และการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นอยู่ขณะนี้จะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าทำได้ดีกว่าที่เคยเป็นมาแล้วก็ตาม

Nexus Connected Worker ให้ความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการเชื่อมต่อ IoT ที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการตอบสนองต่อความต้องการอันเร่งด่วน และการรวบรวมความรู้ความเข้าใจจากข้อมูลที่เก็บสะสมไว้เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เป็นครั้งแรก ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงพื้นที่การผลิต และสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะในอุตสาหกรรมต่างๆ

ดร. Asif Rana ประธานของ Hexagon กล่าวว่า — “Nexus Connected Worker แสดงให้เห็นแล้วว่าสามารถเพิ่มผลิตภาพได้โดยเฉลี่ยมากกว่า 20% จากการดำเนินการทางการผลิต ไปจนถึงการเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตไปสู่ดิจิทัล และการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญในแบบเวลาจริง” “ด้วยการตัดสินใจได้คล่องตัวมากขึ้น ชุดโปรแกรมนี้ช่วยให้แต่ละธุรกิจสามารถปรับรูปแบบกระบวนการต่างๆ เพื่อให้แรงงานเชื่อมต่อกันได้อย่างแท้จริง อย่างเช่น การจัดการเวลาหยุดของเครื่องจักร และการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่มีช่วงเวลาที่ต่างกันในแต่ละแผนก เราพบว่าผู้นำต่างดิ้นรนอยู่กับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ แต่พวกเขาก็พบว่า การเลือกรับมาใช้อย่างเหมาะสมนั้นเป็นการปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยที่ทีมงานให้ประสิทธิผลมากขึ้น และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้โดยง่าย”

Parth Joshi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของ Hexagon ให้ความเห็นว่า — “Nexus Connected Worker เป็นวิธีการใหม่ของเราในการสนับสนุนเชิงคุณค่าให้กับการเปลี่ยนกระบวนการในพื้นที่การผลิตของลูกค้าในปัจจุบันไปเป็นแบบดิจิทัล และเราอยากสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้า ในขณะที่เราใช้ประโยชน์ข้อมูลได้จากฟังก์ชันจัดเก็บผ่านความสามารถของแพลตฟอร์ม Nexus Nexus Connected Worker ซึ่งเป็นส่วนเสริมล่าสุดนับตั้งแต่ที่เราเปิดตัว Nexus เมื่อเดือนมีนาคม ในขณะที่เรายังคงปรับปรุงวิธีการให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับทีมงานของพวกเขาในการตัดสินใจทางการผลิตได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น”

การใช้ซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) ซึ่งขณะนี้ได้ปรับให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานได้ผ่าน Nexus ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบนพื้นฐานความเป็นจริงทางดิจิทัลของ Hexagon สามารถรองรับการพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันได้ตามความต้องการในอนาคต โดยในกรณีการใช้งานใหม่นั้นจะได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อกับการใช้งานต่างๆ และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับ Nexus รวมถึงแอปของ Hexagon ที่ใช้สำหรับการจัดทำรายงานด้านมาตรวิทยาและการจัดการสินทรัพย์

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน Nexus Connected Worker โดย Airstream ซึ่งเป็นผู้ผลิตยานยนต์เพื่อสันทนาการ (RV) ที่มีชื่อเสียง ได้เปลี่ยนจากกระบวนการตรวจสอบที่ใช้กระดาษมาเป็นกระบวนการทางดิจิทัลที่เป็นกระบวนการตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสำหรับยานยนต์ที่ผลิตได้ทั้งหมด ด้วยขั้นตอนการตรวจสอบที่เรียบง่ายนี้ได้ช่วยให้ Airstream ลดเวลาในการจัดทำรายงานคุณภาพจากหนึ่งสัปดาห์เหลือหนึ่งวัน และสามารถรายงานข้อมูลคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 100%

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจของ Nexus Connected Worker คือ การร่วมมือกับบริษัทบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ โดยบริษัทชั้นนำและมีนวัตกรรมขั้นสูงแห่งนี้มีความท้าทายจากปัญหาผลิตภาพโดยรวม ซึ่งมีรากฐานมาจากกระบวนการที่ใช้กระดาษ ด้วยวิธีการของ Hexagon ทำให้ลูกค้าใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ รวบรวมข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งใช้ในการวิเคราะห์และการรายงาน และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของโรงงาน การใช้ Nexus Connected Worker ทำให้บริษัทบรรจุภัณฑ์แห่งนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิผลอุปกรณ์โดยรวม (OEE) ได้ และมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ความเข้าใจในระดับลึกได้จากข้อมูลในเวลาจริง อีกทั้งผลจากการปรับปรุง ยังรวมถึงการลดเศษซากลง 25% เป็นการสร้างความยั่งยืนได้ดียิ่งขึ้น

Nexus Connected Worker ยังมีวิธีการทางซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินการด้านการผลิต การบำรุงรักษา และกิจกรรมด้านคุณภาพ ตลอดจนสมรรถนะในการตรวจสอบ โดยมีให้บริการแล้วในแบบ SaaS ผ่านแพลตฟอร์ม Nexus ของ Hexagon

ที่มา: Hexagon

About pawarit

Check Also

กรุงศรี ออโต้ คว้ารางวัล Superbrands Thailand 2023 ต่อเนื่องครั้งที่ 11 สะท้อนความเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในใจผู้ใช้รถ

นายคงสิน คงคา ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)รับรางวัล Superbrands Thailand 2023 กรุงเทพฯ, 28 พฤศจิกายน 2566 – “กรุงศรี …

ไมโครชิพสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยของโค้ดแบบปรับปรุง ด้วย MCU ตระกูล PIC18-Q24

ความสามารถในการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามา ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดต้นทุนของระบบ