Mushiny เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปฏิวัติวงการด้วยเครื่องคัดแยก 3D แบบอัจฉริยะ

Mushiny ผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติทางลอจิสติกส์ที่มีความฉลาด เปิดตัววิธีการคัดแยกสำหรับงานลอจิสติกส์ที่ก้าวล้ำและมีประสิทธิภาพสูงด้วยเครื่องคัดแยก 3 มิติแบบอัจฉริยะ สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ อันเนื่องมาจากการคัดแยกและดำเนินการตามคำสั่งด้วยวิธีการดั้งเดิมยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้ปฏิบัติงานจะคัดแยกรายการสิ่งของด้วยตนเอง แล้วนำไปใส่ถัง หรือแยกไปใส่ไว้ตามช่องที่เรียงกันเป็นแผงที่มีโครงสร้างคล้ายผนัง หรือจากการใช้กระบวนการคัดแยกอัตโนมัติแบบอื่นๆ

นวัตกรรมเครื่องคัดแยก 3D แบบอัจฉริยะของ Mushiny รองรับการคัดแยกปริมาณมาก และการหยิบเข้าช่องต่างๆ ที่เรียงกันเป็นผนังให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพสูง

เครื่องคัดแยก 3D ของ Mushiny ช่วยให้การปฏิบัติงานที่ทำกันอยู่นั้นสามารถเพิ่มจำนวนงานผลิตแบบกลุ่ม (batch) หรือเป็นระรอกคลื่น (wave) ได้อย่างมากมาย โดยไม่จำเป็นต้องไปคัดแยกและจัดเรียงไว้ตามช่องต่างๆ ในแบบแมนวล หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกระบวนการจับวางที่เป็นไปโดยอัตโนมัติของเครื่องคัดแยก 3D นี้ ยังสามารถตอบสนองการทำงานได้ทั้งแบบแมนนวล และระบบอัตโนมัติ

นอกจากนี้ การนำเอาเครื่องคัดแยก 3D มารวมเข้ากับวิธีการทางหุ่นยนต์ของ Mushiny ที่มีอยู่แล้ว จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของหุ่นยนต์แต่ละตัวได้อีก โดยการเพิ่มคำสั่งในสายผลิตต่อ POD (แพลเลตตามความต้องการ) หรือต่อกล่อง ให้มีจำนวนมากขึ้น ผลที่ได้ก็คือ การนำจ่ายของเครื่องคัดแยก 3D จะดำเนินการไปตามพื้นฐานของเครื่องเอง โดยจะมีการปรับลดจำนวนหุ่นยนต์ที่จำเป็นต้องใช้ลงในแต่ละวิธีที่ได้ดำเนินการ

ในการส่งเสริมด้านนวัตกรรมของเครื่องคัดแยก 3D นี้ไปสู่ในอุตสาหกรรม สามารถเห็นได้ชัดเจนจากสามประเด็นหลัก ได้แก่ ประสิทธิภาพการคัดแยกเพิ่มขึ้น, ให้ผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมที่สุด และให้ความยืดหยุ่นในระดับสูง ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดเกินกว่า 10,000 pph (ชิ้นต่อชั่วโมง)

กรณีตัวอย่างในการใช้งานทั่วไป เช่น บริษัทผลิตสินค้าด้านแฟชั่นซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย (นับตามจำนวนหน่วย SKU) มีการใช้เครื่องคัดแยก 3D เพื่อรองรับการผลิตแบบกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มากเนื่องจากมีคำสั่งซื้อจำนวนมากเกิดขึ้นพร้อมกัน นั่นคือ มีความหนาแน่นในการหยิบจับต่อ SKU เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ผลผลิตดีที่ได้ซึ่งมีนัยสำคัญจากผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับวิธีการแบบอัตโนมัติที่มีอยู่แล้ว และมากกว่าหลายเท่าเมื่อเทียบกับการปฏิบัติในแบบแมนวล โดยหุ่นยนต์จะถ่ายโอนให้เสร็จสมบูรณ์ตามคำสั่งอย่างต่อเนื่อง และนำเข้าบัฟเฟอร์ไว้ได้หากต้องการพักไว้ก่อนที่จะจัดส่งต่อไป

วิธีการนี้สามารถดำเนินการกับคำสั่งซื้อทั้งการค้าปลีกและการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกัน และทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพสูง

ที่มา: Mushiny

About pawarit

Check Also

SENSE-2 ระบบเฝ้าตรวจสอบน้ำมันในเวลาจริง เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน สำหรับภาคการผลิต เครื่องจักร และการหล่อลื่น

Tan Delta Systems ผู้ผลิตเซนเซอร์และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในเวลาจริง กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำในภาคการผลิตและการหล่อลื่นด้วยการเปิดตัว SENSE-2 ซึ่งเป็นชุดเฝ้าตรวจสอบสภาพน้ำมันที่ล้ำหน้า สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ในเวลาจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษา และลดต้นทุนการดำเนินงาน

เปิดฉาก ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 แพลตฟอร์มขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

(22 พฤศจิกายน 2566) ตอบรับตลาดดิจิทัลภูมิภาคอาเซียนมูลค่าสูงถึง 500 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2568 ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกาลังจัดงาน ดิจิเทค อาเซียน ไทยแลนด์ 2023 มหกรรมแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน …