แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครั้งล่าสุด มุ่งกำหนดทิศทางสู่การเติบโตในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อเสริมแกร่งศักยภาพของบริษัทในการสร้างคุณค่าที่แตกต่างแก่ลูกค้า
และเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตในอนาคต

กรุงโซล, 25 พฤศจิกายน 2565 — แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ประกาศการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครั้งใหม่ เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานในอนาคต โดยความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตของบริษัทในอนาคต และพัฒนาความสามารถในการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคตของแอลจี คือการก่อตั้งศูนย์การดำเนินงานเพื่อดูแลประสบการณ์ลูกค้าองค์กร หรือ Corporate Customer Experience (CX) ซึ่งจะขึ้นตรงกับสำนักงานใหญ่ของแอลจี และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ มร. อี ชอลแบ ผู้เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์การจัดการด้านการออกแบบสำหรับองค์กร (Corporate Design Management Center) โดยบทบาทหลักของศูนย์การดำเนินงานเพื่อดูแลประสบการณ์ลูกค้า คือการสร้างประสบการณ์ที่เติมเต็มและไร้รอยต่อให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งการพัฒนากลยุทธ์และโรดแมปเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมในทุกขั้นตอนของเส้นทางประสบการณ์ของผู้บริโภค ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การให้บริการแก่ลูกค้า ไปจนถึงการวางแผนโมเดลธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ ศูนย์การดำเนินงานเพื่อดูแลประสบการณ์ลูกค้ายังจะมีบทบาทในการกำกับดูแลแผนกกลยุทธ์ประสบการณ์ลูกค้า (CX Strategy Division) ซึ่งจะมีหน้าที่เผยแพร่ ผลักดันเป้าหมายและการดำเนินงานหลักขององค์กร รวมถึงศูนย์การวิจัยผู้บริโภค (LSR Customer Research Center) ซึ่งเคยเป็นที่รู้จักภายใต้ชื่อแล็บ Life Soft Research

ศูนย์แพลตฟอร์มธุรกิจ (Platform Business Center) ของแอลจีจะรับบทบาทใหม่ในการรวบรวมและจัดการบริการ LG ThinQ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกระจายไปทั่วทั้งองค์กรและสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ ตั้งแต่การก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์แพลตฟอร์มธุรกิจได้ทำหน้าที่สร้างสรรค์ฐานลูกค้าที่ชื่นชอบแบรนด์แอลจีโดยมีที่มาจากการเก็บข้อมูลดาต้า ในอนาคต หน่วยงานดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ มร. จอง กีฮยอน ซึ่งได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมร. จอง มีประวัติการทำงานที่โดดเด่น ด้วยประสบการณ์ในหลากหลายตำแหน่งที่อีเบย์ (eBay) ประเทศเกาหลีใต้ และกูเกิล (Google) รวมถึงการดำรงตำแหน่งประธานบริหารที่บริษัทเมตา (Meta) ประเทศเกาหลีใต้

ตั้งแต่พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป แอลจีจะยังคงมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการห่วงโซ่ซัพพลาย และเสริมแกร่งความสามารถด้านการปฏิรูปเชิงดิจิทัลที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ศูนย์ด้านการจัดหาและการบริหารห่วงโซ่ซัพพลายจึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับโลก (Global Operation Center) โดยรับหน้าที่ดูแลฝ่ายวางแผนการผลิต (Production Planning Division) ซึ่งถูกถ่ายโอนมาจากศูนย์การวิจัยและออกแบบการผลิต (Production Engineering Research Institute) โดยศูนย์ปฏิบัติการระดับโลกจะเชื่อมต่องานปฏิบัติการของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การผลิต การจัดซื้อ การบริหารจัดการห่วงโซ่ซัพพลาย ผ่านการส่งเสริมการพัฒนาที่มีที่มาจากเทคโนโลยีด้านการปฏิรูปเชิงดิจิทัล

เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอีกขั้นผ่านการพัฒนาผลการดำเนินงานขององค์กร แอลจีจะยังมุ่งเสริมสร้างระบบการตัดสินใจเชิงธุรกิจที่คล่องตัวในการบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์อีกด้วย

มร. ลิว แจชอล หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องปรับอากาศ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ หลังจากประสบความสำเร็จในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องปรับอากาศ โดย มร. ลิว  เคยมีประสบการณ์ทำงานในหลากหลายตำแหน่งภายใต้ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของแอลจีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 รวมถึงแผนกการวิจัยและพัฒนา และแผนกการผลิต เป็นต้น

มร. อึน ซอกฮยอน หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสู่รองประธาน โดยการดำเนินงานภายใต้การนำทีมโดย มร. อึน ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ของแอลจีสามารถสร้างเสถียรภาพทางการปฏิบัติการ พร้อมพัฒนาโครงสร้างในการจัดการระบบกำไรขาดทุนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงสร้างผลิตภัณฑ์ธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งประกอบไปด้วยเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่มีความสำคัญจำนวนมาก

อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่ถูกประกาศในวันนี้ คือธุรกิจภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องปรับอากาศ อย่างธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัย (Living Appliance Business) จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ธุรกิจโซลูชันเพื่อการอยู่อาศัย (Living Solution Business) และธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว (Kitchen Appliance Business) จะเปลี่ยนชื่อเป็น ธุรกิจโซลูชันในครัว (Kitchen Solution Business) การเปลี่ยนชื่อใหม่นี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นครั้งใหม่ในการเน้นนวัตกรรมเพื่อประสบการณ์ลูกค้าของแอลจี และยังเป็นการตอกย้ำว่าบริษัทกำลังเดินหน้าขยายธุรกิจที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและการบริการใหม่ ๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์ ตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพในการสร้างคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้วยการก่อตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาประจำประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia Research and Development Division) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันปฏิบัติการด้านการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มผลิตภัณฑ์โฮมเอนเตอร์เทนเมนท์  (HE R&D Lab Institute) เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยและพัฒนาและฐานการผลิตในต่างประเทศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์มีความมุ่งมั่นในการเสริมแกร่งความสามารถในการจัดซื้อ การผลิต และการบริหารจัดการห่วงโซ่ซัพพลาย ด้วยการก่อตั้งกลุ่มปฏิบัติการซึ่งจะมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติการแบบบูรณาการของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์อิเลคทรอนิคส์

กลุ่มธุรกิจโซลูชันส์สำหรับองค์กร ได้จัดตั้งแผนกธุรกิจชาร์จเจอร์สำหรับพาหนะไฟฟ้าEV Charger Business Division) ขึ้นใหม่ เพื่อเร่งการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบของธุรกิจโซลูชันด้านการชาร์จพาหนะไฟฟ้าที่ถูกเปิดตัวในปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และการเลื่อนตำแหน่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

# # #

เกี่ยวกับ แอลจี อีเลคทรอนิคส์      

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ อิงค์ เป็นผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลกทั้งด้านเทคโนโลยีและการผลิตใน 140 แห่ง พร้อมพนักงานมากกว่า 70,000 คนทั่วโลก ในปี 2018 ยอดขายทั่วโลกอยู่ที่ 54.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแอลจีประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจห้ากลุ่ม คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและโซลูชันเครื่องปรับอากาศ โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ โทรศัพท์มือถือ โซลูชันส์ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ และกลุ่มธุรกิจลูกค้าองค์กร ทั้งนี้ แอลจีถือเป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ทีวี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียมอย่าง LG SIG-NATURE และ LG ThinQ ที่มาพร้อมกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สำหรับข้อมูลข่าวสารล่าสุดของแอลจี สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.LGnewsroom.com     

เกี่ยวกับ แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ในประเทศไทย    

บริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย (จำกัด) หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้แบรนด์ แอลจี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทยที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้บริโภคชาวไทยด้วยนวัตกรรมระดับโลกโดยในประเทศไทยนั้น ประกอบไปด้วย 3 หน่วยธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์โฮมเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ธุรกิจเครื่องปรับอากาศและโซลูชันส์ด้านพลังงานแอลจีเป็นผู้นำด้านการผลิตทีวีจอแบน อุปกรณ์ภาพและเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า และตู้เย็นที่มีคุณภาพระดับโลก นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและคุณภาพที่วางใจได้แล้ว แอลจียังมุ่งมั่นในการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบที่น่าสนใจและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกน “Life’s Good”     

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแอลจีได้ที่ www.LGnewsroom.com และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอลจี ประเทศไทย ได้ที่ www.lg.com/th     

About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

การออกแบบที่ง่ายดายสำหรับ OEM ที่ต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ยานยนต์เข้ากับโซลูชันอีเทอร์เน็ต 10BASE-T1S ใหม่

ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูลอุปกรณ์ LAN8650/1 MAC-PHY เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ต้นทุนต่ำ โดยไม่ต้องมี MAC อีเทอร์เน็ตแบบบิลด์อินสำหรับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต 10BASE-T1S

ออมเดียเผย ตลาดจอ Micro LED จ่อโตแตะ 51.7 ล้านหน่วย ภายในปี 2573

งานวิจัยใหม่จากออมเดีย (Omdia) พบว่า การจัดส่งจอแสดงผลไมโครไดโอดเปล่งแสง หรือจอ Micro LED คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 51.7 ล้านหน่วยภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังใช้งานได้จำกัดเมื่อต้องแข่งกับจอแบบอื่น ๆ ในช่วงการคาดการณ์ดังกล่าว ส่วนแบ่งตลาดการจัดส่งของจอ …