About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

หัวเว่ยนำทัพดันโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมตั้งเป้าขับเคลื่อนประเทศสู่ความทัดเทียมในการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้า ด้วยแนวทาง Energy as a Service

สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2608

บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง เร่งสร้างความยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ SPE หนึ่งในแนวร่วมด้านความยั่งยืน Green Heroes for life พันธมิตรของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยแนวคิดและอุดมการณ์ …