Kerry Express ขายกิจการให้ SF International บริษัทขนส่งจากจีน มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยื่นแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ว่า ได้รับแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัทฯ (แบบ 247-3) จากบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อมของ S.F. Holding Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น)

สำหรับการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,275,202,145 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 73.18 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) โดยในการเทคโอเวอร์ครั้งนี้ บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการซื้อหุ้นจากผู้ขายจำนวน 2 ราย คือ 

  1. บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 1,275,202,145 หุ้น หรือ 73.18% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นมูลค่ารวม 7,013,611,797.5 บาท
  2. บริษัท Flourish Harmony Holdings Co. บริษัทลูกของ S.F. Holding Co.  เป็นจำนวน 467,373,855 หุ้น หรือ 26.82% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หุ้นละ 5.5 บาท เป็นมูลค่ารวม 2,570,556,202.5 บาท ดำเนินการซื้อขายเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2567

About pawarit

Check Also

รัฐบาลไทย อนุมัติแคมเปญลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของราคาจริง สำหรับบริษัทที่เปลี่ยนมาใช้รถยนต์ EV

รัฐบาลไทยไทยได้อนุมัติสิ่งจูงใจสำหรับบริษัทต่างๆ ในการเปลี่ยนกองยานพาหนะเชิงพาณิชย์ที่ประกอบด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่

Skechers ร่วมมือกับ HAI Robotics เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีจาก Hai Robotics ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาการขนถ่ายวัสดุ MHE Solutions, Inc. การลงทุนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ Skechers สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุ่นได้