JinkoSolar เปิดตัว SunTera ระบบการกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคแบบหล่อเย็นด้วยของเหลว ที่งาน ESIE 2023

JinkoSolar ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดและมีนวัตกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ประกาศเปิดตัว SunTera ระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคแบบหล่อเย็นด้วยของเหลว (liquid cooling utility-scale energy storage system; ESS) รุ่นใหม่ ในงาน ESIE ปี 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติด้านกักเก็บพลังงาน ครั้งที่ 11 ณ กรุงปักกิ่ง ด้วยสมรรถนะการทำงานและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ยังคงทำให้ระบบกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ (stationary energy storage) กลายเป็นวิธีการที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจสาธารณูปโภคและทั่วโลก

SunTera ระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคแบบหล่อเย็นด้วยของเหลว

SunTera นับเป็นวิธีการที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน เช่น การตัดลดช่วงใช้ไฟฟ้าสูงสุด ใช้ในโครงข่ายกำลังขนาดจิ๋ว (microgrid) การบริหารความต้องการใช้ไฟฟ้า และใช้เพื่อสนับสนุนงานอื่นๆ ของโครงข่ายกำลัง ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นการมุ่งแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการพลังงานและการผลิตไฟฟ้า

ความปลอดภัยที่เหนือกว่า — ความปลอดภัย คือ ส่วนสำคัญที่สุดของ SunTera โดย JinkoSolar และทีมวิศวกรได้ออกแบบระบบการหล่อเย็นด้วยของเหลวสำหรับ ESS ให้เหมาะกับโครงการระดับสาธารณูปโภค โดยออกแบบให้เกินระดับมาตรฐานความปลอดภัยขึ้นไป ยิ่งกว่านั้น แผนการจัดการความร้อนโดยการหล่อเย็นด้วยของเหลว ยังสร้างความมั่นใจในการรักษาระดับอุณหภูมิภายในชุด ESS ให้สม่ำเสมอไว้ได้โดยสมบูรณ์ โดยมีวิธีการเสริมความปลอดภัยหลายชั้น เช่น ระบบระบายอากาศแบบแอกทีฟเพื่อป้องกันการระเบิด การตรวจจับล่วงหน้าและการเตือนความผิดปกติ ระบบดับเพลิงและชุดฉีดน้ำ ระบบ ESS แบบหล่อเย็นด้วยของเหลวของ SunTera นั้นได้รับการรับรองระดับโลกในส่วนประกอบทั้งหมด ตั้งแต่ระดับเซลล์-แพ็ก-แร็ก ไปจนถึงส่วนหุ้มปิด (enclosure) และการแนะนำระดับมาตรฐานที่สูงกว่าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ความหนาแน่นของพลังงานสูง — SunTera มีโครงสร้างเป็นแบบมอดูลาร์จัดวางไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ประกอบมาอย่างสมบูรณ์จากโรงงาน สามารถกักเก็บพลังงานสูงสุด 3.44 เมกะวัตต์ชั่วโมง (MWh) (6.88MWh / ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต) มีความหนาแน่นของพลังงานเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ ESS ระดับสาธารณูปโภคแบบดั้งเดิมอื่นๆ SunTera จึงสามารถลดต้นทุนและประหยัดเวลาได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความน่าเชื่อถือสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น — ในระหว่างกระบวนการประกอบรวมกัน SunTera ใช้การป้องกันหลายชั้นและทั่วทั้งระบบตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงตัวระบบ ด้วยเทคโนโลยีการหล่อเย็นด้วยของเหลวที่ก้าวหน้าของ SunTera ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของเซลล์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น จึงสามารถยืดอายุการใช้งานของเซลล์ได้มากกว่า 10%

ลดการใช้พลังงาน — โหมดการจัดการการหล่อเย็นหลายระดับที่มีความละเอียดและแม่นยำ ช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้ถึง 20%

ติดตั้งได้ง่ายขึ้น — SunTera เป็นระบบที่มีขนาดกะทัดรัดและครบถ้วนในชุดเดียว ทำให้ง่ายต่อกระบวนการติดตั้งและใช้แรงงานน้อยที่สุด ซึ่งการประกอบชุดระบบกักเก็บพลังงานในตู้คอนเทนเนอร์ไว้ล่วงหน้า เป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยลดการใช้แรงงานที่หน้างาน และลดเวลาการติดตั้งลง 40% และลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลง 30%

การดำเนินงานและการบำรุงรักษาแบบอัจฉริยะ — ทุกส่วนของ SunTera ถูกต่อเข้ากับฮับซอฟต์แวร์ของ JinkoSolar ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเฝ้าตรวจสอบและควบคุมขั้นสูงสำหรับโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และโครงข่ายกำลังขนาดจิ๋ว

ที่มา: JinkoSolar

About pawarit

Check Also

โซลูชั่นคาดการณ์ความต้องการสินค้าในซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีกและสินคัาอุปโภคบริโภค ตอบรับเทรนด์ครอบครัวเดี่ยว

ในโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย อาทิเช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ ความล่าช้าในการ กระจายสินค้า ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยความท้าทายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการต่อสินค้าของผู้บริโภคอย่างมีนัยยะสำคัญและมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ

การ์ทเนอร์ เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2567

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 20 พฤศจิกายน 2566 – การ์ทเนอร์ ประกาศ 10 เทรนด์เทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องจับตาและศึกษาในปี 2567