เรียนเชิญร่วมงาน เปิดบ้านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน: SMC Open house 2023 ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10:00-17:00 น. ณ SMC EECi อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

ภายในงานท่านจะได้พบกับสมาชิกและพันธมิตรของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน ที่มานำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรม บริการและประสบการณ์ อันก่อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งยังเผยแพร่ความรู้สู่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม, Technology Vendor,  System Integrator, นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลที่สนใจได้ทราบถึงผลิตผลของศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC)

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงาน (Business Matching) และกิจกรรม Conference &  Forum ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง “Sustainable Manufacturing: Paving the Way Towards Green Transformation การผลิตแบบยั่งยืน เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่โลกสีเขียว” และหัวข้ออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนอง นโยบาย BCG, ESG, SDGs และยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

หากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

กฤตยา โทร. 089-459-3885, วิชชุดา โทร. 082-481-3563, พรพรหม โทร. 086-6000723

กำหนดการ:

1 ธันวาคม 2566

เวลา 10:00-17:00 น.

สำนักงานใหญ่ EECi เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ดูแผนที่)

About pawarit

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม Free Webinar “จัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์อย่างไร? เพื่อกำไรที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมการผลิต” 23 มีนาคมนี้ ผ่าน ZOOM

Qunie in Thailand ร่วมกับ Toyo Business Engineering (B-EN-G) ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการทางด้านบัญชี, Supply Chain Management และ IT เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี! …