[บทสัมภาษณ์] ภาพรวมอุตสาหกรรม ปี 2567

โดยกาเนช มูรธี, ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Microchip Technology Inc.

ทิศทางภาพรวมของอุตสาหกรรมในปี 2567 จะยังรับผลกระทบต่อเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจจากปีที่ผ่านมาหรือไม่ ตลาดใดมีศักยภาพในการเติบโตสูงมากที่สุด การเชื่อมโยงพลังของ AI เข้ากับอุตสาหกรรมจะยกระดับด้านใด และแผนการรับมือเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเป็นอย่างไร ในบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ กาเนช มูรธี จะเผยให้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนในทุกคำถาม

  • คุณช่วยบอกให้เราทราบได้หรือไม่ว่า ในภาพรวม ไมโครชิพได้มีการพัฒนา/ประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างในปี 2566 คุณคิดว่าด้านใดเป็นการเติบโตที่สำคัญ และการเติบโตดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทอย่างไร

ปี 2566 เป็นปีที่เริ่มต้นด้วยแรงกระตุ้นทางธุรกิจและต่อมาเศรษฐกิจมหภาคก็เกิดความไม่มั่นคง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
พลวัตรทั้งสองประการดังกล่าวจะขัดแย้งกัน แต่เราก็รับมือกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านชุดกลยุทธ์ซึ่งส่งเสริมความมั่นคง ความสามารถในการฟื้นตัว และการเติบโตในระยะยาว การตอบสนองเชิงกลยุทธ์ของเราที่มีต่อการมองเห็นอุปสงค์ (demand visibility) ที่ลดลงนั้นรวมถึงการช่วยลูกค้าบรรเทาความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง โดยที่ยังระบุผลลัพธ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และลดระยะเวลารอดำเนินการ (lead time) สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จาก 52 สัปดาห์เหลือน้อยกว่า 8 สัปดาห์

ความสามารถในการสร้างเงินสดอันแข็งแกร่งของไมโครชิพเน้นย้ำประสิทธิภาพของกลยุทธ์ของเรา ในเดือนพฤศจิกายน เราได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสติดต่อกันเป็นครั้งที่ 85 ซึ่งเป็นครั้งที่ 79 ที่รายได้เพิ่มขึ้นนับแต่ก่อตั้งบริษัท ในระหว่างปีปฏิทิน 2566 เราได้รับผลตอบแทนประมาณ 1,700,000,000 ดอลลาร์ รวมกับเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนของผู้ถือหุ้นของเรา

ในขณะเดียวกัน การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อโซลูชันระบบโดยรวมในแนวโน้มขนาดใหญ่ (megatrend) ที่สำคัญในตลาด (โครงสร้างพื้นฐาน 5G, IoT, ศูนย์ข้อมูล, ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า, ความยั่งยืน, และระบบความปลอดภัย ADAS [Advanced Driver Assistance Systems]) ยังคงขับเคลื่อนกระบวนการส่งมอบสินค้าปริมาณมาก (design-win) ที่มีความราบรื่น และเราเข้าสู่ปี 2567 โดยมีตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตในระยะยาว ขณะที่เศรษฐกิจมหภาคมีสภาพดีขึ้น

  • ในปี 2567 นี้ ส่วนตลาดใดที่คุณคาดว่าจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง คุณวางแผนที่จะลงทุนการวิจัยและพัฒนาในด้านใดมากขึ้น เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด

ถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบัน แต่เราก็ยังคงยึดมั่นในความเชื่อที่ว่า สารกึ่งตัวนำเป็นเครื่องยนต์แห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนเราสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของเราทำหน้าที่เป็นสปริงให้นวัตกรรมในระบบต่าง ๆ พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตั้งแต่โซลูชันอากาศยานและการป้องกันประเทศ ไปจนถึงศูนย์ข้อมูล ยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เชิงอุตสาหกรรม  และโครงสร้างพื้นฐานด้านการติดต่อสื่อสาร เรากำลังบ่มเพาะกระบวนการส่งมอบสินค้าปริมาณมากในระบบต่าง ๆ ผ่านการมุ่งเน้นในโซลูชันระบบโดยรวมที่แก้ไขปัญหาที่ท้าทายของลูกค้าในแนวโน้มขนาดใหญ่ที่สำคัญ เราเชื่อว่ากระบวนการนี้ทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตลาดเหล่านี้

  • ไมโครชิพได้ส่งมอบระบบพันธมิตรอุปทาน (supply partner) ที่มีความวางใจได้สูง ในปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่คาดการณ์อุปสงค์ได้ไม่แน่นอน คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์อุปทานที่ตั้งอยู่บนความเชื่อใจระหว่างไมโครชิพกับลูกค้า คุณวางแผนที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างไรในห่วงโซ่อุปทาน

ในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ เราเชื่อว่า การรักษาระยะเวลารอดำเนินการที่สั้นเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุด กลยุทธ์นี้ทำให้เราและลูกค้าของเรามีความคล่องตัวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คาดการณ์ไม่ได้

ในขณะเดียวกัน เราก็พยายามหาสมดุลที่ดีที่สุดของสินค้าคงคลังที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว เมื่อเศรษฐกิจมหภาคมีสภาพดีขึ้น

  • ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรม ไมโครชิพมีแผนและกลยุทธ์อย่างไรในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรักษาความยั่งยืนของธุรกิจ

เช่นเดียวกับที่เราดำเนินการกับวัฏจักรอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำทั้งหมด เราต้องการจัดการช่วงเวลานี้ด้วยกลยุทธ์ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าดีจริง ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืน โดยยังคงปรับเปลี่ยนความเร็วและความไวในการตอบสนองของเราเพื่อทำการปรับเปลี่ยนในระยะสั้นหากจำเป็น

กลยุทธ์นี้ทำให้ไมโครชิพมีความมั่นคงและความสามารถในการฟื้นตัว ซึ่งเป็นรากฐานของค่านิยมชี้นำของเราอันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรม บุคลากร และความเป็นผู้นำที่มากประสบการณ์ของเรา

การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ต่อโซลูชันระบบโดยรวมเป็นอีกปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งต่อการเติบโตในระยะยาวและความสำเร็จของไมโครชิพ การมุ่งเน้นดังกล่าวขับเคลื่อนการส่งมอบสินค้าปริมาณมากซึ่งทำให้เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีในตลาดที่เราทำธุรกิจอยู่ และช่วยให้เราสามารถลงทุนในการพัฒนาและเสริมขีดความสามารถของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เรารักษาสมาชิกในทีมที่ทรงคุณค่าไว้ ถึงแม้ว่าวัฏจักรธุรกิจจะมีความท้าทายก็ตาม

เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2567 ความคิดแง่ดีที่ไม่เสื่อมคลายของผมนั้นเกิดจากโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและผ่านการพิสูจน์แล้วของเราและความมั่นใจยิ่งยวดในทีมผู้นำของเรา ทีมระหว่างประเทศที่ขยันขันแข็งของเราช่วยให้เราสามารถจัดการวัฏจักรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่เราเสริมความแข็งแกร่งของความร่วมมือต่าง ๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยังปรับเปลี่ยนเส้นทางของเราตามความจำเป็นและปรับปรุงคุณค่าของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

  • โมเดล AI ขนาดใหญ่ได้กลายเป็นพื้นฐานของโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ และการพัฒนาโมเดลขนาดใหญ่บนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ และด้วยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ลูกค้ามีอุปสงค์ต่อชิปอย่างเร่งด่วนอย่างไรบ้าง ความท้าทายด้านเทคโนโลยีประเภทใดที่ผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำจำเป็นต้องจัดการเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของ Generative AI ได้รับการประเมินว่าจะมีรายละเอียดมากกว่าข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของโมเดล AI ก่อนหน้า 10 ถึง 100 เท่า โครงสร้างศูนย์ข้อมูลทั้งหมดได้รับผลกระทบจากแนวโน้มนี้ ความสำเร็จของ Generative AI จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่มากกว่าหน่วยประมวลผล AI ขั้นสูง ซึ่งรวมไปถึงสารกึ่งตัวนำสำหรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้โดยที่ยังรักษาศูนย์ข้อมูลให้เย็นลง มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความปลอดภัย เหล่านี้คือความท้าทายด้านศูนย์ข้อมูลที่เราแก้ไขได้มาโดยตลอด เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น 5G, บริการคลาวด์ และระบบ AI/ML รุ่นปัจจุบัน ผู้ควบคุมระบบจะเผชิญความท้าทายคล้ายคลึงกัน หรือกระทั่งความท้าทายที่ยากยิ่งกว่า เมื่อนำ generative AI เข้ามายังศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่จริง

หลายคนเชื่อว่า generative AI จะขยายขอบเขตไปถึงส่วนขอบของเครือข่ายในระบบ IoT เช่น การติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยและการตรวจจับการฝ่าฝืนกฎการจราจรบนท้องถนน โซลูชัน AI ณ จุดเริ่มต้นของข้อมูล (AI-at-the-edge) ในปัจจุบัน อาจให้เกิดแผนกลยุทธ์สำหรับการเปลี่ยนผ่านนี้ แต่การไปถึงจุดนั้นจะยากกว่าการใช้ระบบ AI ทั่วไป ตอนนี้เรากำลังทำงานเพื่อจัดการกับความท้าทายดังกล่าวเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น เรากำลังศึกษาว่าอุปกรณ์ Wi-Fi® รุ่นปัจจุบันของเราสามารถใช้ในการสร้างพอร์ตอนุกรมที่เชื่อมกับบริดจ์ (bridge) ซึ่งช่วยให้ generative AI สามารถเข้าถึงได้โดย UART ของไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม การที่ปลายทาง (endpoint) จะสามารถควบคุม generative AI ณ จุดเริ่มต้นข้อมูลได้เองโดยไม่ต้องเรียกศูนย์ข้อมูลนั้น ยังคงต้องรอผลการศึกษาต่อไป เหล่านี้คือช่วงเวลาแรกเริ่มบนเส้นโค้งนวัตกรรม (innovation curve) และเช่นเดียวกับเป้าหมายที่มีร่วมกับตลาดที่เราทำธุรกิจอยู่ เป้าหมายของเราคือการทำให้ความท้าทายในการออกแบบระบบพื้นฐานส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องง่ายดายที่สุดเท่าที่ทำได้ ความท้าทายพื้นฐานลักษณะเดียวกันนี้เกี่ยวข้องกับ generative AI เช่นกัน และต้องได้รับการจัดการและแก้ไขก่อนที่ generative AI และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ จะสามารถปรับใช้จริงได้

  • ไมโครชิพมีแนวทางอย่างไรในการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาพนักงานเพื่อสนับสนุนให้บริษัทเติบโตยิ่งขึ้นในอนาคต

เราพยายามสร้างกระบวนการสรรหาบุคลากรระดับสากลโดยที่ยังดำเนินการให้แน่ใจว่า บริษัทของเราเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นอาชีพใหม่และพัฒนาอาชีพเดิม

อันดับแรก เรากำลังส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีที่สุดในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จ การเติบโต และความมั่นคงของพนักงาน รวมทั้งการสร้างกลุ่มผู้สมัครที่หลากหลาย วัฒนธรรมนี้ตั้งอยู่บนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมนวัตกรรมที่ปรับปรุงคุณภาพการใช้ชีวิต และชุดค่านิยมชี้นำพื้นฐานในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ โดยที่ยังบรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพ ผลกำไร และการพัฒนาเทคโนโลยีของเรา ทุกคนร่วมแบ่งปันผลกำไรและความเป็นเจ้าของ (ownership) โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ท้าทาย เราดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อสนับสนุนสมาชิกในทีม

อันดับที่สอง เรากำลังฝึกช่างผลิตรุ่นใหม่ในโรงงานผลิตของเราและจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษาสำหรับการเรียนด้านงานออกแบบระบบฝัง แก่ผู้สอน นักวิจัย และนักเรียนทั่วโลก นอกจากนี้ เรายังผสานผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเราในห้องเรียน และให้พนักงานฝึกงานประจำฤดูกาลและพนักงานฝึกงานระยะยาวได้ลงมือปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานอาวุโสอย่างใกล้ชิด

อันดับที่สาม เราเชื่อว่า สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเรามีความมั่นคงกว่าบริษัทผลิตสารกึ่งตัวนำแห่งอื่นบางราย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่พนักงานผู้นำที่มีประสบการณ์สูง ไปจนถึงวิธีการที่เราจัดโครงสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมแนวโน้มขนาดใหญ่ที่สำคัญในการเติบโต และเรานำเสนอผลประโยชน์แก่ลูกค้าซึ่งทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงลดต้นทุนและความเสี่ยงในการพัฒนาโดยสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์ยิ่งกว่าและส่งมอบความสามารถที่เหนือกว่าในการรับมือสถานการณ์ไม่คาดคิดในห่วงโซ่อุปทาน (supply resilience) ทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการผสานขีดความสามารถในการผลิตทั้งภายในบริษัทและจากบุคคลภายนอก

  • คุณช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาหรือแผนการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืนของไมโครชิพให้เราทราบได้หรือไม่

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม รักษาทรัพยากร และลดของเสียภายในชุมชนที่เราดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ และทำการลงทุนที่สำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมอนาคตที่ยั่งยืน โดยที่ยังสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต

เราพยายามปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีขึ้นทุกปีในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมหาสมดุลของความต้องการของบริษัทที่เติบโตขึ้น ไมโครชิพได้ระบุจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน (การปล่อยก๊าซเรือนกระจก, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การอนุรักษ์น้ำ และการผันน้ำ) ซึ่งกำกับเป้าหมายโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของเรา เรามุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ และติดตามความคืบหน้าเพื่อขับเคลื่อนโครงการริเริ่มในอนาคต

รายงานความยั่งยืนและ CDP Responses ของเราระบุรายละเอียดความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและทางสังคมประจำปีของเรา และแบ่งปันกิจกรรมที่คัดเลือกที่เน้นสถานที่ทำงานและการมีส่วนร่วมในชุมชนที่สำคัญ ระบบบริหารจัดการที่เราใช้เพื่อสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของเรานั้น สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของทีมมืออาชีพที่มุ่งมั่นทุ่มเท

About pawarit

Check Also

“การบินไทย” ไม่ขาดทุนแล้ว พร้อมออกจากแผนฟื้นฟู สู่กำไร 28,123 ล้านบาท ในปี 2566

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย …

ไม่ขายละ!!! ดีลล่มเรียบร้อย Delivery Hero ประกาศยุติการเจรจาขาย Foodpanda ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังเจรจามาหลายเดือน

Delivery Hero บริษัทจัดส่งอาหารยักษ์ใหญ่จากเยอรมนี ประกาศว่าได้ยุติการเจรจากับบุคคลที่สามที่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับการขายธุรกิจ Foodpanda ของตนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางแห่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มธุรกิจในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว