Ikeuchi ชี้ประโยชน์สำคัญ 7 ประการของระบบควบคุมความชื้นหมอกแห้งในกระบวนการ SMT

H. Ikeuchi ผู้ผลิตหัวฉีดสเปรย์สัญชาติญี่ปุ่น เปิดตัวแคมเปญระดับโลกเพื่อแนะนำระบบควบคุมความชื้นที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี “หมอกแห้ง” (Dry Fog) ซึ่งหมอกแห้งเกิดขึ้นจากหยดน้ำที่มีขนาดเล็กมาก โดยแต่ละหยดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 μm หรือน้อยกว่า สร้างขึ้นจากหัวฉีดสเปรย์แบบพิเศษ หมอกนี้จะระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วโดยไม่ทำให้วัตถุที่สัมผัสเปียก

Ikeuchi นำเสนอระบบควบคุมความชื้นโดยใช้หมอกแห้ง นอกจากจะสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตในกระบวนการ SMT แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดการปล่อย CO₂ ได้อย่างมาก

ในขอบเขตของกระบวนการเทคโนโลยียึดพื้นผิว (SMT; surface-mount technology) การควบคุมความชื้นที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการต่อสู้กับปัญหาการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต (ESD; electrostatic discharge) และความท้าทายที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตและอากาศแห้ง

ระบบทำความชื้นแบบหมอกแห้งของ Ikeuchi ถือเป็นวิธีการที่ก้าวล้ำและนำคุณประโยชน์สำคัญในเจ็ดประการ

  1. การป้องกันความเสียหายจาก ESD — เมื่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัว ความไวต่อการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตจะเพิ่มขึ้น ระบบหมอกแห้งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงระดับความชื้นที่สม่ำเสมอ ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD
  2. ลดข้อผิดพลาดในการหยิบและวาง — การรักษาระดับความชื้นที่เหมาะสมจะช่วยลดข้อผิดพลาดในกระบวนการหยิบและวาง (pick-and-place) ที่เกิดจากส่วนประกอบที่เกาะหรือหลุดออกจากเทปเนื่องจากประจุไฟฟ้าสถิต ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มผลิตภาพการผลิต
  3. คุณภาพการพิมพ์บัดกรีที่สม่ำเสมอ — การควบคุมความชื้นในระหว่างการพิมพ์บัดกรี (solder printing) ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ เช่น การแห้งเร็วหรือการดูดซับความชื้นมากเกินไป ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพการพิมพ์บัดกรีที่สม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
  4. การลดอนุภาคในอากาศ — การทำความชื้นจะควบคุมอนุภาคที่ลอยอยู่ในอากาศ ลดข้อบกพร่องที่เกิดจากการเกาะติดของอนุภาค ซึ่งระบบหมอกแห้งจะช่วยลดอนุภาคในอากาศลงอย่างมากอันเนื่องมาจากความชื้นที่เพิ่มขึ้น
  5. ลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ — เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความชื้นด้วยไอน้ำแบบทั่วไป ระบบหมอกแห้งสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานลง 68% ส่งผลให้ประหยัดเงินได้ 50,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และลดการปล่อย CO₂ ได้ถึง 70%
  6. การลดต้นทุนการทำความเย็น — การทำความเย็นแบบระเหยของหมอกแห้งจะทำให้อุณหภูมิโดยรอบลดลง ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นที่โรงงาน SMT ได้ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี
  7. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดียิ่งขึ้น — นอกจากส่งผลที่ดีต่อการผลิตแล้ว ระบบหมอกแห้งยังช่วยลดการลาป่วยของพนักงาน อันเนื่องมาจากการรักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 50% ขึ้นไป ส่งผลให้มีวันลาป่วยน้อยลงในช่วงฤดูหนาว

โดยสรุป ระบบทำความชื้นด้วยหมอกแห้งของ Ikeuchi เป็นวิธีการที่ครอบคลุมในการจัดการกับส่วนที่มีความสำคัญของกระบวนการ SMT ช่วยเพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน และส่งเสริมสถานที่ทำงานให้เป็นที่ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้เสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงในด้านการควบคุมความชื้นสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มา: H. Ikeuchi & Co., Ltd.

About pawarit

Check Also

Tesla ยื่นแบบแผนสร้าง Supercharger สถานีที่ใหญ่ที่สุดในโลก 164 หัวชาร์จ

Tesla กำลังขยายเครือข่าย Supercharger โดยมีแผนจะสร้างสถานีที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเคิร์นเคาน์ตี แคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีมากถึง 164 หัวชาร์จ

UiPath และ Deloitte จับมือร่วมกันเปิดตัว Finance Automation ที่ขับเคลื่อนด้วยพลัง AI

UiPath และ Deloitte ร่วมมือกันสร้างข้อเสนอนี้ ซึ่งใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้โดย UiPath และออกแบบใหม่โดย Deloitte ผ่านการขับเคลื่อนจากพลัง AI เพื่อนำเสนอระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับขนาดให้เหมาะกับความต้องการของบริษัทต่าง ๆ