ICHI Manufacturing DX Seminar – สัมมนาออนไลน์เพื่อเปลี่ยนธุรกิจการผลิตเข้าสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน พร้อมรับทุกสถานการณ์ในอนาคต

หลังจบงาน Manufacturing Expo 2023 ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลายท่านคงได้รับทราบแล้วถึงเทรนด์ Digital Tranformation ในอุตสาหกรรมการผลิตที่กำลังมาแรงและเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของธุรกิจการผลิตทั่วโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน สำหรับใครที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้งานจริงในธุรกิจเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการทำ Smart Factory การใช้ IoT คลาวด์ หรือโซลูชันอื่นๆ รวมไปถึงการจัดการกับความปลอดภัยของระบบ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์  ICHI Manufacturing DX Seminar และรับชมเซสชั่นให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน เนื้อหาจะมีอะไรบ้างติดตามได้ในบทความนี้ 

ICHI Manufacturing DX Seminar  คืองานสัมมนาออนไลน์เพื่อธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ จัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมที่ให้ความสนใจกับการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน รับมือกับความผันผวน ลดข้อผิดพลาด ลดเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่าย โดยงานจะมีขึ้น 3 รอบให้เลือกเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาที่สะดวก (เนื้อหาการบรรยายเหมือนกัน) 

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2023 เวลา 15:00-17:00
 • วันที่ 19 สิงหาคม 2023 เวลา 10:00-12:00
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2023 เวลา 10:00-12:00

และประกอบไปด้วยการบรรยาย 4 เซสชัน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการทำ Smart Factory ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผล โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), NSTDA  

Smart Factory หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นเป็นรูปแบบของ Digital Transformation ที่แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลก โดย Smart Factory นั้นไม่ได้มีรูปแบบการใช้เทคโนโลยีที่ตายตัว แต่เป็นการเลือกเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการต่างๆในการผลิตตามเป้าหมายของธุรกิจ เช่น

 • เพิ่มความเร็วในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ
 • ลดต้นทุนในการผลิตหรือจัดเก็บสินค้า
 • ลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการทำงาน
 • ดูแลและเฝ้าระวังการทำงานของระบบเพื่อให้ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด

ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่นิยมนำเข้ามาใช้กันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตก็มีตั้งแต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีเครือข่าย Internet of Things สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ (IIoT) เทคโนโลยี Automation ทั้งในส่วนของขั้นตอนการทำงานและสำหรับเครื่องจักร หรือหุ่นยนต์ รวมไปถึงเทคโนโลยีพื้นฐานในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และรับส่งข้อมูล และเทคโนโลยี Cloud

สำหรับธุรกิจที่ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นทำ Smart Factory พื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่งนั่นรวมไปถึงการประเมินธุรกิจเองด้วยว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุง จุดใดที่พัฒนาให้ดีขึ้นได้ จากนั้นจึงเริ่มวางแผนถึงวิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เลือกเข้ามาใช้งาน แล้วจึงดำเนินการในที่สุด

ในเซสชั่นนี้ ดร.จุลเทพจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart Factory โดยภาพรวมว่าทำอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร อะไรคือความท้าทายและปัญหาที่ธุรกิจมักพบบ่อย รวมไปถึงคำแนะนำอื่นๆที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังสนใจเริ่มต้นเปลี่ยนธุรกิจเป็น Smart Factory

i-Reporter – The Powerful Digital Form for Your Business โดยคุณวิวัฒน์ มิ่งขวัญสกุล Technical Manager ฝ่าย Engineering Solutions บริษัทไอเอสไอดี เซ้าท์อีส เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

การทำ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นไม่มีสูตรสำเร็จที่ตายตัว ธุรกิจสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์เข้าไปช่วยได้หลายรูปแบบ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจคือการตอบโจทย์ความต้องการหรือปัญหาที่ธุรกิจกำลังเผชิญอยู่จริง เพื่อให้การลงทุนในเทคโนโลยีแต่ละครั้งคุ้มค่าและได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างแท้จริง

ในเซสชั่นนี้ คุณวิวัฒน์จะมาเล่าถึงการทำ Digital Transformation ในธุรกิจการผลิตผ่านโซลูชัน i-Reporter ที่พัฒนาขึ้นโดย CIMTOPS ซึ่งช่วยเปลี่ยนงานเอกสารให้มาอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล สะดวกต่อการสร้างเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม ส่งต่อ อนุมัติ ติดตามขั้นตอนการทำงาน และจัดการเอกสารทั้งหมด ซึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น i-Reporter ได้ถูกนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น

 • จัดทำรายงาน PLC ประจำวัน
 • ติดตามกระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานของพนักงาน
 • จัดการและติดตามขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบย้อนหลังได้ และจัดทำรายงาน Defect ที่พบในแต่ละวัน
 • ช่วยในการสื่อสารกระบวนการทำงานและการทำเอกสารให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
 • จัดการและตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าแบบ Real-time
 • จัดการและติดตามบริการหลังการขาย
 • ติดตามสถานะและการบำรุงรักษาเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ภายในสายการผลิต

โดยนอกจากขั้นตอนการผลิตแล้ว i-Reporter ยังสามารถช่วยจัดการเอกสารในแผนกอื่นๆขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลอจิสติกส์ การเงิน การขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรืองานอื่นๆที่ต้องการใช้เอกสารเข้ามาช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงาน ซึ่งเมื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้แล้วเอกสารภายในระบบจะสามารถส่งต่อให้ทุกคนภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย

ปัจจุบันธุรกิจมากกว่า 3000 รายได้เลือก i-Reporter เข้าไปใช้งานภายในองค์กรเพื่อช่วยในงานต่างๆ ทำให้องค์กรเหล่านี้สามารถ

 • ประหยัดเวลาในการทำ Report ประจำวันหรือรายสัปดาห์
 • ติดตามกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การผลิต การจัดส่ง ไปจนถึงการให้บริการลูกค้า
 • มีการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น ตรวจสอบย้อนหลังและหาต้นตอของความล่าช้าในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ i-Reporter ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจการผลิตโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตชิ้นส่วน สินค้าอุปโภคทั่วไป อาหาร หรือสินค้าเฉพาะทางอื่นๆ

AWS IoT จากเครื่องจักรสู่คลาวด์ ต่อยอดข้อมูลเป็นภาพ และพัฒนาไม่สิ้นสุดบนคลาวด์ AWS โดยคุณเคสุเกะ มินามิ กรรมการผู้จัดการ และคุณ รุ่งโรจน์ ดิษทับ Sales Representative บริษัท คลาสเมธอด (ประเทศไทย) จำกัด

Cloud Computing เป็นเทคโนโลยีที่ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายแง่มุม และนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการได้แล้วยังช่วยในการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ดียิ่งขึ้นด้วย

หลังเกิดวิกฤตโควิด 19 ธุรกิจจำนวนมากได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิด ทำให้พวกเขามองเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยงาน ทั้งในแง่ของระบบการทำงานที่เน้นไปทางออนไลน์มากขึ้น การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเพื่อแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจผกผัน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆในธุรกิจได้อย่างแม่นยำถูกต้องมากกว่าเก่า

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว เทคโนโลยี Internet of Things ได้เข้ามามีบทบาทมาก ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์มากมายภายในโรงงานหรือสำนักงานเข้าด้วยกัน ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลในทุกจุดให้เลือกใช้ มองเห็นถึงภาพรวมการทำงานและจุดด้อยที่ต้องปรับปรุง และยิ่งเมื่อนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ก็จะสามารถต่อยอดไปวิเคราะห์และใช้งานได้หลากหลายกว่าเก่า

ในเซสชั่นนี้ คุณเคสุเกะจะมาเล่าถึงการนำเทคโนโลยี IoT และคลาวด์มาใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจการผลิตผ่านแพลตฟอร์มของ AWS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ในโลก พร้อมเล่าถึงโอกาส และประสบการณ์การทำงานร่วมกับธุรกิจการผลิตของ Classmethod ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาระบบและพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการของบริการคลาวด์ AWS 

การป้องกันการฉ้อโกงภายใน โดยคุณธีรวัชร โชครวมชัย และคุณสุพิชญา สารวงษ์ บริษัท รันเน็คซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

การทำ Digital Transformation นั้นนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการทำงานแล้ว ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ธุรกิจจะได้รับจากความเปลี่ยนแปลงนี้คือความโปร่งใสในทุกขั้นตอนที่เพิ่มมากขึ้น ด้วยความสามารถในการติดตามการใช้งานระบบและจัดเก็บข้อมูลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา องค์กรจึงสามารถตรวจสอบความเป็นมาย้อนหลังเพื่อหาข้อผิดพลาด หรือตรวจจับความผิดปกติโดยอัตโนมัติด้วยความสามารถของโซลูชันที่มีการใช้งานได้อีกด้วย

RUNEXY Co., Ltd คือผู้ให้บริการโซลูชัน ICT ซึ่งรวมไปถึง MylogStar ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่จัดการ Log หรือข้อมูลการติดต่อสื่อสารของระบบดิจิทัลทั้งหมด ทั้งจากซอฟต์แวร์ เซิฟเวอร์ และอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงโทรศัพท์มือถือและแลปท็อปที่เชื่อมต่อกับระบบของธุรกิจโดยอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง 

ในเซสชั่นนี้ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท RUNEXY Co., Ltd จะมาพูดถึงประเด็นความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในองค์กร โดยจะเจาะลึกไปถึงแง่มุมของการฉ้อโกงภายในซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนักแต่สร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้มากไม่แพ้การโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีภายนอก ธุรกิจการผลิตจะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเตรียมรับมือกับการฉ้อโกงภายในได้อย่างไร ควรเตรียมตัวและเฝ้าระวังความเสี่ยงในจุดใดบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น รวมไปถึงประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่ควรรู้ 

สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ICHI Manufacturing DX Seminar ลงทะเบียนร่วมงานได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

งานสัมมนาออนไลน์ ICHI Manufacturing DX Seminar นี้เปิดให้ผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมได้ฟรี โดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ 

 • วันที่ 16 สิงหาคม 2023 เวลา 15:00-17:00
 • วันที่ 19 สิงหาคม 2023 เวลา 10:00-12:00 
 • วันที่ 24 สิงหาคม 2023 เวลา 10:00-12:00

ลงทะเบียน: https://us02web.zoom.us/webinar/register/9716900065223/WN_z_OnlGauTB2E3VyjVWu3Og#/registration

ท่านที่สนใจ สามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านลิงก์ดังกล่าว โดยเลือกวันและเวลาที่ต้องการในหน้าลงทะเบียน และรอการติดต่อกลับจากทีมงาน ICHI เพื่อเข้าร่วมงานผ่านแอปพลิเคชัน Zoom

About pawarit

Check Also

“การบินไทย” ไม่ขาดทุนแล้ว พร้อมออกจากแผนฟื้นฟู สู่กำไร 28,123 ล้านบาท ในปี 2566

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย …

ไม่ขายละ!!! ดีลล่มเรียบร้อย Delivery Hero ประกาศยุติการเจรจาขาย Foodpanda ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังเจรจามาหลายเดือน

Delivery Hero บริษัทจัดส่งอาหารยักษ์ใหญ่จากเยอรมนี ประกาศว่าได้ยุติการเจรจากับบุคคลที่สามที่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับการขายธุรกิจ Foodpanda ของตนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางแห่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มธุรกิจในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว