About pawarit

Check Also

SENSE-2 ระบบเฝ้าตรวจสอบน้ำมันในเวลาจริง เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน สำหรับภาคการผลิต เครื่องจักร และการหล่อลื่น

Tan Delta Systems ผู้ผลิตเซนเซอร์และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในเวลาจริง กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำในภาคการผลิตและการหล่อลื่นด้วยการเปิดตัว SENSE-2 ซึ่งเป็นชุดเฝ้าตรวจสอบสภาพน้ำมันที่ล้ำหน้า สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ในเวลาจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษา และลดต้นทุนการดำเนินงาน

[สัมภาษณ์พิเศษ] Synology กับตลาด Smart Manufacturing ในงาน Secutech 2023

Smart Manufacturing เป็นแนวคิดการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้ขั้นตอนการทำงานและการปฏิบัติงาน มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้น โดยมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงนี้ ‘ข้อมูล’ เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเติบโตของทุกธุรกิจ ซึ่ง Synology เองเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่นำเสนอโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ บริษัทใน Fortune 500 มากกว่าครึ่งต่างเลือกใช้โซลูชันของ …