ส.อ.ท. – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้าน Digital Logistic ในภาคอุตฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ลงนามร่วมกับ รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “Digital Smart Logistics” โดยมีผู้บริหารของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และพาเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันฯ

การลงนามในครั้งนี้ มีสักขีพยาน ได้แก่ นายอุดร คงคาเขตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ และคณะกรรมการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ส.อ.ท. สำหรับฝ่ายสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเกียรติจากนายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันปัญญาภิวัฒน์

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ (1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน ด้านคลังสินค้ารวมถึงด้านการตลาด (2) แสวงหาต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน ด้านคลังสินค้า และการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และ (3) สร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการจัดตั้งหลักสูตร “Smart Logistics” โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจีเจดับเบิ้ลยูดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทเคซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร และมีกิจกรรมการศึกษาดูงานในบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ โดยจะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอีกด้วย

ที่มา : ส.อ.ท.

About pawarit

Check Also

“การบินไทย” ไม่ขาดทุนแล้ว พร้อมออกจากแผนฟื้นฟู สู่กำไร 28,123 ล้านบาท ในปี 2566

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานสำหรับปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยในไตรมาสที่ 4 ของปี บริษัทฯ และบริษัทย่อย …

ไม่ขายละ!!! ดีลล่มเรียบร้อย Delivery Hero ประกาศยุติการเจรจาขาย Foodpanda ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังเจรจามาหลายเดือน

Delivery Hero บริษัทจัดส่งอาหารยักษ์ใหญ่จากเยอรมนี ประกาศว่าได้ยุติการเจรจากับบุคคลที่สามที่ไม่เปิดเผยเกี่ยวกับการขายธุรกิจ Foodpanda ของตนในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางแห่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มธุรกิจในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว