ส.อ.ท. – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้าน Digital Logistic ในภาคอุตฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ลงนามร่วมกับ รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “Digital Smart Logistics” โดยมีผู้บริหารของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และพาเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันฯ

การลงนามในครั้งนี้ มีสักขีพยาน ได้แก่ นายอุดร คงคาเขตร ประธานคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้สายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ และคณะกรรมการสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ส.อ.ท. สำหรับฝ่ายสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเกียรติจากนายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของสถาบันปัญญาภิวัฒน์

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ คือ (1) พัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็กไปจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ ให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการทางด้านโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทาน ด้านคลังสินค้ารวมถึงด้านการตลาด (2) แสวงหาต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน ด้านคลังสินค้า และการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ และ (3) สร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ

ความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งการจัดตั้งหลักสูตร “Smart Logistics” โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำต่างๆ เช่น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัทเอสซีจีเจดับเบิ้ลยูดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทเคซีจี คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร และมีกิจกรรมการศึกษาดูงานในบริษัทผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ โดยจะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอีกด้วย

ที่มา : ส.อ.ท.

About pawarit

Check Also

REDPAPER แง้มเทรนด์อนาคต ถอดสูตรสำเร็จปั้นอาคารสำนักงานโมเดิร์นเอาชนะตลาดแข่งขันสูง

เผย 3 กุญแจสำคัญ เทคโนโลยี-นวัตกรรม-บรรยากาศออฟฟิศ พร้อมเคล็ดลับธุรกิจที่มองข้ามไม่ได้

ไทยยูเนี่ยนเดินหน้าทดลองระบบลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์ ในโครงการ Zero Discharge ตอบโจทย์กลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange®2030ไทยยูเนี่ยนเดินหน้าทดลองระบบลดการปล่อยน้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์

จากซ้าย – นายศิลปชัย ภูวเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) และโรงงานโอคินอส, นายสุทธิเดช อมรเกษมวงศ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจปลา บริษัท ไทยยูเนี่ยน …