About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

โคเวสโตร เปิดศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกให้กับเด็กไทย

โคเวสโตร หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตโพลีเมอร์คุณภาพสูง เปิดตัว ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมพลาสติกเพื่อความยั่งยืน อย่างเป็นทางการ เป้าหมายหลักของศูนย์คือการมอบพื้นที่นอกห้องเรียนสำหรับเด็กไทยในการเรียนรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน ซึ่งนักเรียนที่เข้ามาที่ศูนย์การเรียนรู้ จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของขยะพลาสติกและการรีไซเคิลพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความ สำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ช่วยสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ ต่อปัญหาสำคัญต่างๆ ในรูปแบบของความรู้ที่มาพร้อมความสนุกจากกิจกรรมและการได้ ปฏิบัติจริง

รถบัสพลังงานไฟฟ้า เพื่อขนส่งมวลชนที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

อุตสาหกรรมขนส่งคือภาคส่วนที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยคาดการณ์ว่าจะยิ่งหนักขึ้นภายในช่วงเวลา 30 ปี รถบัสดีเซลคือรถขนส่งมวลชนที่มีการใช้งานกว้างขวางมากที่สุด และเป็นตัวการหลักในเรื่องนี้ ซึ่งตัวการปล่อยมลพิษหนักเหล่านี้ก่อให้เกิดเขม่าดำในภาคขนส่งถึง 25% นับเป็นอันตรายต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อม