About pawarit

Check Also

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผลักดันให้เร่งลดคาร์บอน โดยมุ่งเน้นที่พลังงานไฟฟ้าและการเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัลในการประชุม World Economic Forum ณ เมืองดาวอส

กรุงเทพ (ประเทศไทย) วันที่ 29 มกราคม 2567 – ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติ เร่งผลักดันความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นเรื่องลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได้

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ สิงคโปร์ ชี้ช่องผู้ประกอบการอาหารเครื่องดื่มไทยร่วมงาน FHA-Food & Beverage 2024 สิงคโปร์ เป็นประตูสร้างโอกาสทางธุรกิจ เชื่อมต่อตลาดโลก

นางสาวเจนิส ลี ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมด้านการบริการ อาหาร และเครื่องดื่ม – สิงคโปร์ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน FHA-Food & Beverage (FHA-F&B 2024) …