Eaton เสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์แรกสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเร่งการเปลี่ยนรูปแบบทางดิจิทัล

จากการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลคลาวด์ การสร้างแบบจำลองเสมือน และการส่งผ่านพลังงาน จึงจำเป็นต้องเพิ่มความสำคัญให้กับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลในการจัดการสินทรัพย์ด้านเทคโนโลยีและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล โดย Eaton บริษัทด้านบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ ประกาศเปิดตัววิธีการเพื่อช่วยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเร่งการเปลี่ยนรูปแบบทางดิจิทัลด้วยสินทรัพย์ในการครอบครองใหม่ที่เป็นวิธีการทางดิจิทัล ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มช่วงเวลาทำงาน เพิ่มสมรรถนะ และเพิ่มความยั่งยืน

ชุด Brightlayer Data Centers ของ Eaton เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์รายแรกของอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลเร่งการเดินทางไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบทางดิจิทัล

แพลตฟอร์มนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดศูนย์ข้อมูล Brightlayer Data Centers ของ Eaton ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกในอุตสาหกรรมที่สามารถรวบรวมงานที่มาจากโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การจัดการสินทรัพย์, การเฝ้าตรวจอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีการดำเนินงาน (OT), ตัวชี้วัดคุณภาพไฟฟ้า และการควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าขั้นสูง ให้รวมเป็นองค์ประกอบการใช้งานแบบเดียวกัน

Mike Jackson ผู้อำนวยการระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูล และซอฟต์แวร์ไอทีแบบกระจายของ Eaton กล่าวว่า — “วิธีการตามจุดประสงค์นั้นยังไม่เพียงพอที่จะช่วยผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลมองเห็นสิ่งที่พวกเขาต้องการในระบบนิเวศที่ซับซ้อนมากขึ้นของสินทรัพย์ด้าน IT และ OT” “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการดำเนินงานขยายไปไกลกว่าศูนย์ข้อมูลหลักไปสู่ระดับไฮเปอร์สเกล, มีผู้เช่าหลายราย และความหลากหลายแบบของการวางตำแหน่ง Edge ซึ่งวิธีการใหม่ในชุด Brightlayer Data Centers ของเราจะใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันเนทีฟตัวเดียวในการจัดการ การเฝ้าตรวจสอบ และการควบคุมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่มีความหลากหลาย ขณะเดียวกันยังบูรณาการเข้ากับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ และเป็นวิธีที่ง่ายต่อการขยายขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ให้บริการ”

ผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลต่างเข้าใจถึงโอกาสใหม่ในการใช้ข้อมูลเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น ท่ามกลางแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูล 40% กำลังมองหาการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนรูปแบบทางดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานโดยรวม ในขณะที่มากกว่าหนึ่งในสามมองเห็นโอกาสในการลดของเสีย เช่น ความร้อนหรือวัสดุ ตามกราฟ “จุดตัดของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงพลังงาน” ที่เป็นข้อสรุปตามรายงานการวิจัยที่ดำเนินการโดย S&P Global Market Intelligence ซึ่งได้รับมอบหมายจาก Eaton

นอกจากนี้ ในการรายงานตัวชี้วัดความยั่งยืน ยังชี้ด้วยว่า 46% ของผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ หรือมีการวางแผนที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อติดตามประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของพวกเขา

ชุด Brightlayer Data Centers ของ Eaton ยังจัดให้มีเพียงแอปพลิเคชันเดียวให้รองรับทั้ง การจัดการ เฝ้าตรวจสอบ และควบคุมสินทรัพย์การจัดการพลังงานในพื้นที่ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าสำรอง (UPS) หน่วยจ่ายกำลังไฟฟ้า (PDU) สวิตช์เกียร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ทำความเย็น ชุดกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ และอื่นๆ แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอการใช้งานเป็น 3 วิธีการ โดยสามารถใช้วิธีการเดี่ยวหรือร่วมกันได้ตามความต้องการ ซึ่งได้แก่

  • ซอฟต์แวร์จัดการสมรรถนะศูนย์ข้อมูล (Data Center Performance Management) เฝ้าตรวจสอบสินทรัพย์, ให้ข้อมูลแนวโน้ม การแจ้งเตือน และการรายงาน, และการจัดการพลังงาน พื้นที่ การเชื่อมต่อ และการระบายความร้อนเพื่อเพิ่มช่วงเวลาทำงานของแอปพลิเคชันไอทีให้ได้สูงสุด ขณะเดียวกัน ทั้งหมดนี้ยังสามารถลดเงินทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้เหลือน้อยที่สุด
  • ซอฟต์แวร์ระบบเฝ้าตรวจสอบกำลังไฟฟ้า (Electrical Power Monitoring System) ทำให้มีทัศนสามารถทั้งในแบบเวลาจริงและดูข้อมูลประวัติที่มีอยู่ในระบบกำลังไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูล จึงสามารถเข้าไปแก้ไขและระบุสาเหตุของปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว และยังทำให้เกิดความเข้าใจในการใช้สาธารณูปโภคต่างๆ ทั้ง น้ำ อากาศ ก๊าซ ไฟฟ้า และไอน้ำของโรงงาน เพื่อลดต้นทุนการปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน
  • ซอฟต์แวร์การจัดการสมรรถนะด้านไอทีแบบกระจาย (Distributed IT Performance Management) การจัดการและควบคุมสินทรัพย์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย เช่น PDU และ UPS โดยไม่คำนึงว่าเป็นของผู้จำหน่ายรายใดหรือมีที่ตั้งอยู่ที่ใด และสามารถจำแนกและดำเนินการโดยอัตโนมัติได้อย่างมั่นใจเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไอทีหยุดทำงาน นอกจากนี้ การป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์ที่มีอยู่ในตัวซอฟต์แวร์ ผู้ใช้จึงสามารถการอัปเกรดเฟิร์มแวร์จากระยะไกล และเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้น

หากมีความต้องเพิ่มขึ้นภายหลังจากดำเนินการครั้งแรก ลูกค้าสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องโยกย้ายข้อมูลหรือรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์หลายตัวเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังสามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม เช่น ระบบการจัดการอาคาร ฐานข้อมูลการจัดการงานกำหนดค่า และแอปพลิเคชันการจัดการงานบริการด้านไอที เพื่อเพิ่มประโยชน์จากงานปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ ความถูกต้องของข้อมูล การตัดสินใจ และให้ผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้น

ที่มา: Eaton

About pawarit

Check Also

อย่าพลาด! สมัครเข้าร่วมโครงการ AWS Lift และรับ Credit ใช้งาน AWS ฟรี ตั้งแต่ 27,000 บาทถึง 3,000,000 บาทได้แล้ววันนี้!

ข่าวดีสำหรับธุรกิจองค์กรไทย, บริษัท Systems Integrator และบริษัท Software House เมื่อ AWS ได้จัดโครงการ AWS Lift ที่จะแจก Credit สำหรับการใช้งานบริการ …

SENSE-2 ระบบเฝ้าตรวจสอบน้ำมันในเวลาจริง เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน สำหรับภาคการผลิต เครื่องจักร และการหล่อลื่น

Tan Delta Systems ผู้ผลิตเซนเซอร์และระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำมันในเวลาจริง กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำในภาคการผลิตและการหล่อลื่นด้วยการเปิดตัว SENSE-2 ซึ่งเป็นชุดเฝ้าตรวจสอบสภาพน้ำมันที่ล้ำหน้า สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ในเวลาจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบำรุงรักษา และลดต้นทุนการดำเนินงาน