กรมโรงงานฯ ส่งทีมเจ้าหน้าที่ไปญี่ปุ่นศึกษาข้อบังคับด้านความปลอดภัยระบบทำความเย็น โดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (NH3/CO2) นำมาปรับใช้ในไทย

กรมโรงงานฯ ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาการนำข้อบังคับด้านความปลอดภัย ที่รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเร่งการใช้อุปกรณ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (NH3/CO2) แบบประหยัดพลังงานเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและไร้สารฟลูออโรคาร์บอน พร้อมศึกษาดูงานในโรงงานทำความเย็นและทำน้ำแข็งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาปรับใช้ในระบบทำความเย็นของประเทศไทย

Credit: https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-053/

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2565 ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมการนำข้อบังคับด้านความปลอดภัยเข้ามาใช้ในระบบทำความเย็นในประเทศไทย (Training Program on Support for the Introduction of Safety Related to Refrigeration Equipment in Thailand : 4ENTK) โดยมีนายธนบูรณ์ เซ่งง่าย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 8 ท่าน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้รับผิดชอบพื้นที่สีเขียว (Green Zone) ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการลดฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbon) ตัวแทนจากสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตน้ำแข็ง ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมห้องเย็น และสภาวิศวกร รวม 19 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็น ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยที่การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจาก กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น สมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล บริษัท มาเยคาว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และ The High Pressure Gas Safety Institute of Japan (KHK)

ในการอบรม “หัวข้อมาตรการการควบคุมการปล่อยสารฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbon) ในประเทศญี่ปุ่น” โดย Ms.Osawa Yurie. ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มมาตรการรับมือสารฟลูออโรคาร์บอน แผนกมาตรการรับมือภาวะโลกร้อน กองสิ่งแวดล้อมโลก กระทรวงสิ่งแวดล้อม ได้ให้ข้อมูลว่า สาร CFC, HCFC เป็นสารฟลูออโรคาร์บอน ที่รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นห้ามผลิตตั้งแต่ปี 2020 และสาร HFC เป็นสารฟลูออโรคาร์บอนทดแทน ต้องลดการผลิตลง 85 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2036 อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยสารแอมโมเนีย (NH3) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นสารทำความเย็นธรรมชาติที่รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเร่งการใช้อุปกรณ์ที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติแบบประหยัดพลังงานเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและไร้สารฟลูออโรคาร์บอนโดยเร็ว

ต่อมาได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานทำความเย็นและทำน้ำแข็ง ประกอบด้วย YOKOREI CO.,LTD./ NAGASAKI SORTING SPOT, YOKOREI CO,LTD/ HIRADO ICE FACTORY, JAPAN PURSE SEINER, SASSOCIATION, Iipingshang Foods Corporation. และบริษัท มาเยคาว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ณ เมืองโมะริยะ (MORIYA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรงงานที่มีความทันสมัย มีมาตรฐานในการผลิตสูง เพื่อศึกษาระบบทำความเย็นและทำน้ำแข็งที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (NH3/CO2) เป็นสารทำความเย็น ซึ่งใช้แอมโมเนียเพียงร้อยละ 6.25 ของเครื่องทำความเย็นระบบเดิม ที่ใช้สารแอมโมเนีย 100 เปอร์เซ็นต์ ระบบใหม่นี้มีความปลอดภัยสูง ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องจักรน้อยกว่าระบบเดิมมาก ซึ่งสามารถนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาการปรับแก้กฎหมายผังเมืองเพื่อที่ให้โรงงานห้องเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในปริมาณน้อยและมีมาตรการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถตั้งอยู่ในที่ดินประเภทชุมชนหรือที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎหมายผังเมืองได้

ดร.จุลพงษ์ กล่าวปิดท้ายว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น และการส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลต่อการลดการเกิดอุบัติเหตุ การประหยัดพลังงาน การลดการใช้สารฟลูออโรคาร์บอน (Fluorocarbon) และเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตให้แก่โรงงานห้องเย็นและทำน้ำแข็งที่มีการใช้ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนียมเป็นสารทำความเย็นของประเทศไทยต่อไป

ที่มา: https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-053/

About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

ออมเดียเผย ตลาดจอ Micro LED จ่อโตแตะ 51.7 ล้านหน่วย ภายในปี 2573

งานวิจัยใหม่จากออมเดีย (Omdia) พบว่า การจัดส่งจอแสดงผลไมโครไดโอดเปล่งแสง หรือจอ Micro LED คาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 51.7 ล้านหน่วยภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ยังใช้งานได้จำกัดเมื่อต้องแข่งกับจอแบบอื่น ๆ ในช่วงการคาดการณ์ดังกล่าว ส่วนแบ่งตลาดการจัดส่งของจอ …

เตรียมพบกับการเจรจาธุรกิจภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะ

ห้ามพลาด! โอกาสสำคัญในการพบกับโรงงานผู้ผลิตจากประเทศจีน พร้อมดีลสินค้าง่าย ๆ ได้โดยตรงกว่า 60 โรงงาน เชื่อมต่อกับเครือข่ายทางธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เซนเซอร์อัจฉริยะ แอลอีดีพาแนล แอลอีดีวอลล์ ไฟถนนโซลาร์เซลล์ ไฟปลูกพืชและอื่น ๆ …