ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม 3 ปีซ้อน

กรุงเทพฯ 11 กรกฎาคม 2566 – ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Place to Work) อีกครั้งเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยผลการสำรวจจากพนักงานกว่า 7,000 คน พบว่า 85% มีความเห็นตรงกันว่าบริษัทฯ เป็นสถานที่ทำงานยอดเยี่ยม ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและไม่แบ่งแยก

  • ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Place To Work) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากความเห็นของพนักงาน 85%
  • คะแนนสูงสุดในหัวข้อทีม (Team Category) สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและร่วมแรงร่วมใจกัน
  • บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม การไม่แบ่งแยก และการเป็นที่ยอมรับ โดยเพิ่มเติมแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและการเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ให้โอกาสเท่าเทียม และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน

การรับรองสถานที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม (Great Place to Work) เกิดจากผลการสำรวจของพนักงาน โดยเน้นประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ได้รับคะแนนสูงสุดในหัวข้อทีม (Team Category) แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและทำงานอย่างร่วมแรงร่วมใจกัน

ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนโดยผู้คน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม การไม่แบ่งแยก และการเป็นที่ยอมรับ (Diversity, Equity, Inclusion & Belonging: DEIB) โดยเพิ่มเติม 2 แนวคิดหลัก คือความเท่าเทียมและการเป็นที่ยอมรับ จากแนวคิดเดิม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การให้โอกาสเท่าเทียม และสร้างความสัมพันธ์ในหมู่พนักงาน

นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวเน้นถึงความสำคัญของความหลากหลาย ความเท่าเทียม การไม่แบ่งแยก และการเป็นที่ยอมรับ (DEIB) ว่า

“การนำแนวคิด DEIBมาปรับใช้ทำให้เราสามารถดึงศักยภาพทั้งหมดของพนักงานที่มีความหลากหลายออกมา กระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เราได้ริเริ่มกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี ร่วมกับเพื่อนพนักงานจาก ดีเอชแอล ซัพพลายเชน เอเชียแปซิฟิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับ โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถ อายุ เพศ ชาติพันธุ์ ศาสนา หรือเพศวิถี”

นายบุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์สถานที่ปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม ว่า

“เราสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการเติบโต สร้างความสมดุลและความสำเร็จแก่พนักงาน ผ่านโปรแกรมฝึกอบรมทักษะที่ผ่านการรับรองของเรารวมถึงโปรแกรมการสร้างภาวะผู้นำ เช่น Supervisory Academy Program, Site Leader Curriculum, กิจกรรมHealth and Well-Beingอาทิ Healthy Family Moment, Sport Dayตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมต่างๆ เราลงทุนเพื่อการพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุด”

นอกจากนี้ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเชื่อว่าการปกป้องโลกถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของเราทุกคน พนักงานจึงได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงวัฒนธรรม GoGreen ผ่านการทำแคมเปญ การฝึกอบรม และกิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังถือความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด โดยฝ่ายขนส่งได้จัดกิจกรรม Kids & Trucks ในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้และมอบประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่เยาวชน

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สถานที่ปฏิบัติงานที่เอื้อต่อความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก ให้แก่พนักงาน การได้รับการรับรองให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานอันยอดเยี่ยมเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันนี้ นับเป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องตลอดจนความทุ่มเทเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน

About pawarit

Check Also

Alibaba บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจค้าปลีกเพื่อสร้างซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Alibaba Group ใช้สมรรถนะของแพลตฟอร์มและขีดความสามารถด้านการประมวลผลบนคลาวด์ของตน สร้างระบบซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green supply chains) มากขึ้นในจีน 

Industry 5.0 คือ อนาคตของการผลิตแบบครบวงจร

Industry 5.0 ถูกขนานนามว่าเป็นขั้นตอนต่อไปของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ของการผลิตทั่วโลก