About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

Neta เริ่มสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้ว

โรงงานแห่งใหม่นี้จะกลายเป็นที่ตั้งหลักของ Neta สำหรับการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าพวงมาลัยขวาไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

ไมโครชิพขยายพอร์ตการตรวจสอบความถูกต้องของ IC ที่มีความปลอดภัย

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เน้นความปลอดภัยแบบใหม่หกรายการ ที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อาทิ IoT ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค อุตสาหกรรม และยานยนต์