DEEP Robotics ทำให้เห็นความก้าวหน้าของกลุ่มหุ่นยนต์สี่ขา X20 ด้วยการค้นหาร่วมกันแบบอัตโนมัติ

DEEP Robotics Co. ผู้บุกเบิกการพัฒนาและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์สี่ขาในอุตสาหกรรมระดับโลก ประกาศความสำเร็จของทีมหุ่นยนต์ Jueying X20 ห้าตัว ในการทดสอบการค้นหาร่วมกันแบบอัตโนมัติ ภายใต้ฉากทัศน์ที่ต่างกันใน 8 สถานการณ์ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน บนพื้นที่การค้นหาขนาด 3,000 ตารางเมตร

การทดสอบหุ่นยนต์สี่ขา X20 ที่พัฒนาโดย DEEP Robotics ให้ทำการค้นหาร่วมกันแบบอัตโนมัติ บนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน

จากความสําเร็จในการทดสอบหุ่นยนต์สี่ขา X20 ที่พัฒนาโดย DEEP Robotics เผยให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับไปใช้งานเพื่อการค้นหาและตรวจสอบ โดยหุ่นยนต์ X20 นี้มีลักษณะคล้ายกับสุนัข ผ่านการฝึกฝนอยู่หลายครั้งและนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและค้นหา ด้วยความมั่นใจว่า หุ่นยนต์เหล่านี้มีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือในภูมิประเทศที่ขรุขระ เช่น พื้นที่หลังเกิดแผ่นดินไหว

“ทีมงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการค้นหาหรือเข้าสํารวจพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน มักเผชิญกับความท้าทาย เช่น การขาดข้อมูลของพื้นที่เกิดเหตุ และมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยส่วนบุคคล จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้กลายเป็นงานของหุ่นยนต์เหล่านี้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างมีคุณค่า”

“หุ่นยนต์มีการแบ่งปันข้อมูลกันอย่างง่ายและเป็นประโยชน์ที่สุด จึงสามารถลดต้นทุนการใช้แถบคลื่น (bandwidth) ของการสื่อสาร พร้อมกันนั้นยังมีการปรับปรุงฟังก์ชันการทํางาน ซึ่งนําไปสู่ผลได้ที่ดียิ่งขึ้น” กล่าวโดย Wei Tang หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมอัลกอริทึมของ DEEP Robotics

ในการค้นหาแบบฉุกเฉินที่ถูกจําลองสถานการณ์ขึ้นมานั้น หุ่นยนต์ได้รับมอบหมายให้ทำการค้นหาและกู้สิ่งของที่ติดไฟได้และระเบิดได้ รวมถึงการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โดยที่ความสามารถดังกล่าวของหุ่นยนต์ X20 ทั้งห้าตัว มาจากการติดตั้งกล้องแบบพานอรามาความละเอียดสูง พร้อมกับระบบ LiDAR และเครือข่าย Mesh จากนั้นกลุ่มหุ่นยนต์จะกำหนดพิกัดร่วมกัน เพื่อให้หุ่นยนต์แต่ละตัวแบ่งการค้นหาให้ครอบคลุมในแต่ละพื้นที่ จนกระทั่งงานเสร็จสิ้น

เทคโนโลยีเลเซอร์ถูกนำมาใช้เพื่อซิงโครไนซ์กันในขณะทำแผนที่และกําหนดตําแหน่งตามอัลกอริทึม ดังนั้นจึงสามารถสร้างแผนที่สภาพแวดล้อมของบริเวณนั้นได้ ด้วยวิธีการดังกล่าว ทำให้หุ่นยนต์แต่ละตัวได้รับการจัดสรรพื้นที่และกำหนดเป้าหมายการค้นหาที่ต่างกันในเวลาจริง พร้อมด้วยกลไกการทํางานร่วมกัน หุ่นยนต์จึงสามารถจัดแบ่งคลัสเตอร์เพื่อค้นหาในเขตกว้างๆ ของพื้นที่ขนาดใหญ่ที่หุ่นยนต์เหล่านั้นไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ โดยที่การนําทางและการจัดเส้นทางเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Wei Tang กล่าวเสริมว่า “ความสําเร็จของการทดสอบนี้เป็นการปูทางไปสู่การนําหุ่นยนต์สี่ขามาใช้ในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบาก และมีความเสี่ยงสูง เป็นการสนับสนุนหรือทดแทนการทํางานที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิตมนุษย์ และในขณะเดียวกัน ยังเพิ่มความเร็วและความแม่นยําในระหว่างปฏิบัติการกู้ภัยฉุกเฉินได้”

การทดสอบที่มีความก้าวหน้าในครั้งนี้เป็นผลมาจากอัลกอริทึมขั้นสูงของ DEEP Robotics ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการสํารวจด้วยหุ่นยนต์หลายตัวให้สามารถกำหนดพิกัดร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น และการเคลื่อนไหวระหว่างหุ่นยนต์ X20 ทั้งห้า มีความคล่องแคล่ว มีประสิทธิภาพสูง นั่นหมายความว่า หุ่นยนต์แต่ละตัวสามารถนําทางในสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตที่ต่างกันมาก และสามารถเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดขึ้นไปพร้อมกันกับการคํานวณเพื่อหาเส้นทางอื่น

X20 เป็นหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดในกลุ่ม DEEP Robotics Jueying ที่ได้รับการออกแบบเพื่อการปรับใช้ในอุตสาหกรรม เป็นรุ่นหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างมากนับตั้งแต่มีการเปิดตัวในปี 2021 ตัวอย่างงานที่หุ่นยนต์นี้เคยปฏิบัติการมาแล้ว ได้แก่ งานตรวจสอบด้านไฟฟ้ากำลัง การกู้ภัยฉุกเฉิน การตรวจสอบความปลอดภัยสาธารณะ การตรวจสอบอุโมงค์ การทำเหมือง การตรวจสอบพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม และการสํารวจสถานที่ก่อสร้าง

หุ่นยนต์สี่ขานี้ได้รับการออกแบบเพื่อการตรวจสอบพื้นที่โดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ถูกนำไปใช้งานครั้งแรกที่สถานีไฟฟ้าย่อยในประเทศจีน กล่าวได้ว่า DEEP Robotics เริ่มต้นทำงานด้วยการมุ่งไปที่การขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติในที่มีความเสี่ยงสูง แม้กระทั่งในงานแบบแมนวลที่ต้องทำซ้ำๆ เดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศที่รุนแรง สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย และสภาพภัยพิบัติ จนกระทั่งมาถึงสิ้นปี พ.ศ. 2565 หุ่นยนต์ DEEP Robotics X20 ถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆ มาแล้วถึง 80 งาน โดยจำนวนกว่า 40 งานนั้น เป็นงานเกี่ยวกับการตรวจสอบไฟฟ้ากำลัง

ที่มา: DEEP Robotics

About pawarit

Check Also

สร้างอนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนด้วย EcoStruxure™ Resource Advisor Copilot นวัตกรรม AI ล่าสุดจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านการจัดการพลังงาน ระบบออโตเมชั่น และความยั่งยืน เผยแผนการเปิดตัว EcoStruxure Resource Advisor Copilot เครื่องมือ AI เชิงสนทนา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้นำธุรกิจรับมือกับข้อมูลด้านพลังงานและความยั่งยืนในองค์กรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

NEXCOM เพิ่มความมั่นคงให้กับเครือข่าย OT ของโรงงานอัจฉริยะด้วยวิธีการอันล้ำสมัย

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงงานผู้ผลิตและขั้นตอนการผลิต โดยที่ NEXCOM ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการใช้ IoT เชิงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัว ISA Series ที่ล้ำสมัย ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ กำลังนำไปสู่การปรับโฉมภูมิทัศน์ของโรงงานผู้ผลิตผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ …