ประเทศที่มีแรงงานหุ่นยนต์หนาแน่นที่สุดในโลก

จากการแสดงอินโฟกราฟิกต่อไปนี้ จีนและเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในการแข่งขันสู่ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ที่มา : statista

การลงทุนมหาศาลด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของจีนทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบอัตโนมัติมากที่สุดในโลกภายในเวลาเพียงไม่กี่ปี

จากการศึกษาล่าสุดโดย International Federation of Robotics จำนวนหุ่นยนต์ปฏิบัติการในภาคการผลิตของจีนมีอัตราส่วน 322 หน่วยต่อพนักงาน 10,000 คนในปี 2021 ซึ่งมีสถิติพุ่งแซงมากกว่าความหนาแน่นของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกที่ 274 หน่วยต่อพนักงาน 10,000 คน

ปัจจุบันจีนอยู่ในอันดับที่ 4 ของโลก รองจากเกาหลีใต้ที่ 1,000 หน่วยต่อพนักงาน 10,000 คน ญี่ปุ่นที่ 399 หน่วย และเยอรมนีที่ 397 หน่วย ตามลำดับ

ในยุโรป ความหนาแน่นของหุ่นยนต์ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีอัตราส่วนเกือบสองเท่าระหว่างปี 2017 และ 2021 จาก 129 เพิ่มเป็น 240 หน่วยต่อพนักงาน 10,000 คน

ในฝรั่งเศส อุตสาหกรรมการผลิตยังคงมีการใช้หุ่นยนต์ในระดับที่ต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่ 163 หน่วยต่อพนักงาน 10,000 คนในปี 2564 เทียบกับ 217 หน่วยในอิตาลีในทวีปเดียวกัน

โดยเฉลี่ยทั่วโลก 141 หน่วยต่อพนักงาน 10,000 คน ตัวเลขสถิติในปี 2021

ที่มา : statista, International Federation of Robotics

About pawarit

Check Also

Skechers ร่วมมือกับ HAI Robotics เปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งใหม่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ศูนย์แห่งใหม่นี้สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีจาก Hai Robotics ผู้ให้บริการระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลอัตโนมัติ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่ปรึกษาการขนถ่ายวัสดุ MHE Solutions, Inc. การลงทุนเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ Skechers สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดญี่ปุ่นได้

Suzuki ลงนามกับ Soracom ร่วมกันใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาด้าน Mobility Services

ความพยายามร่วมกันจะใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาบริการด้านการเคลื่อนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน