กลับมาอีกครั้งกับ 4 งานเมกะเทรดแฟร์ “งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางทั้ง ลวด สปริง ท่อ ท่อร้อยสาย การหล่อโลหะ และโลหะการ ได้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ ไบเทค บางนา

wire Southeast Asia, Tube Southeast Asia, GIFA Southeast Asia และ METEC Southeast Asia จะเปิดให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั้งหมด ผู้ประกอบการในธุรกิจลวด สปริง ท่อ ท่อร้อยสาย การหล่อโลหะ และโลหะการ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลับมาจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมครั้งใหญ่แห่งภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทยอีกครั้ง ที่ไบเทค กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 กันยายน 2566

งานนี้เหมาะกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใดบ้าง

  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง
  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
  • ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า

4-in-1 : มางานเดียว ได้พบกับทั้ง 4 งานเมกะเทรดแฟร์

เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย ในฐานะผู้นําด้านการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าระดับโลก เล็งเห็นถึงความต้องการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ตลอดจนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฮับด้านการจัดงานแสดงสินค้าอันดับ 1 แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้เตรียมจัด 4 งานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมครั้งใหญ่แห่งภูมิภาคอาเซียนในประเทศไทยอีกครั้ง ประกอบไปด้วย

  1. งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมลวด เคเบิล ครั้งที่ 15 สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (wire Southeast ASIA 2023)
  2. งานแสดงสินค้านานาชาติด้านอุตสาหกรรมท่อและท่อร้อยสาย ครั้งที่ 14 สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tube Southeast ASIA 2023)
  3. งานแสดงสินค้าและฟอรั่มนานาชาติด้านการหล่อโลหะเพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 2 (GIFA Southeast Asia 2023)
  4. งานแสดงสินค้าและฟอรั่มนานาชาติด้านโลหะวิทยาเพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 (METEC Southeast Asia 2023)

กำหนดการและช่องทางลงทะเบียน

โดยทั้ง 4 งานเมกะเทรดแฟร์มีกําหนดจัดขึ้นพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 ณ ไบเทค บางนา สําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมงาน สามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.wire-southeastasia.com www.tube-southeastasia.com www.metec-southeastasia.com และ www.gifa-southeastasia.com หรือ โทร 02-559-0856


เกี่ยวกับงาน wire และงาน Tube Southeast Asia

นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2538 และ 2540 งานแสดงสินค้าทั้งสองงานได้สร้างมาตรฐานของการเป็นเวทีธุรกิจชั้นนำของภูมิภาค สำหรับผู้แสดงสินค้าจากนานาชาติในการนำเสนอและจัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่นล่าสุด  ในการแปรรูปและการผลิตของอุตสาหกรรมลวด สายเคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย ให้กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลกที่อยู่ในภูมิภาคนี้  ในฐานะที่เป็นงานที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภาคส่วนลวด สายเคเบิล ท่อและท่อร้อยสาย งาน wire และงาน Tube Southeast Asia ได้สร้างผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมให้กับทั้งผู้เข้าร่วมออกงานและผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงผู้ผลิตและแบรนด์ชั้นนำให้กับผู้ซื้อและผู้มีอำนาจตัดสินใจ และรักษาการเป็นผู้นำตลาดของภูมิภาคโดยการนำเสนอทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรมของโลกที่ทันสมัยที่สุด

เกี่ยวกับงาน GIFA และงาน METEC Southeast Asia

ขับเคลื่อนโดยงานแสดงสินค้าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกภายใต้ชุด “The Bright World of Metals”  โดยบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ ในเยอรมนี ในฐานะที่เป็นงานแสดงสินค้าเฉพาะทางสำหรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการหล่อโลหะ งาน GIFA และ METEC Southeast Asia เป็นงานแสดงสินค้าเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมโรงหล่อและโลหะกรรม  งานแสดงสินค้าจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และอุปกรณ์ที่ครอบคลุม ตั้งแต่การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ เครื่องหล่อไปจนถึงอุปกรณ์แปรรูปและเทคโนโลยีใหม่สำหรับอุตสาหกรรมผู้ใช้ในตลาดแนวดิ่งต่างๆ ตั้งแต่ยานยนต์ อาคารและการก่อสร้าง พลังงานและก๊าซ ไปจนถึงผู้ใช้จากโรงงานโลหะและเหล็กกล้า

About pawarit

Check Also

Suzuki ลงนามกับ Soracom ร่วมกันใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาด้าน Mobility Services

ความพยายามร่วมกันจะใช้เทคโนโลยี IoT ขั้นสูงเพื่อพัฒนาบริการด้านการเคลื่อนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชีวิตประจำวัน

เซลล์แสงอาทิตย์ Perovskite ที่พัฒนาสำหรับใช้ในอวกาศ สามารถกำหนดภูมิทัศน์ของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาใหม่

Merida Aerospace บริษัทการบินและอวกาศ ซึ่งอยู่ในเมือง Tampa รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา กำลังพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ (Perovskite) ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานในอวกาศ โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและความประหยัดสำหรับใช้กับดาวเทียมวงโคจรโลกระดับต่ำ (LEO) โดยเฉพาะ