SME

TDCX เผยผลสำรวจ เอสเอ็มอีไทยเลือกใช้ผู้ใหบริการเทคโนโลยีภายนอกองค์กร

●  80 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยวางแผนสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ในอีก 2 ปีข้างหน้า ● กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน เห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีภายนอกเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

Read More »

Funding Societies ให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SME ในระดับภูมิภาคกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

พร้อมเร่งเสริมทัพผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของธุรกิจ SME ไทย

Read More »

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศ 15 สมุนไพร เป็น Herbal Champions สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวางเป้าสู่ตลาดโลก

กรมการแพทย์แผนไทยฯประกาศ “สมุนไพร Herbal Champions 15 รายการ” ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสมุนไพรตลอดห่วงโซ่คุณค่า วางเป้าหมายออกสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 สมุนไพรที่มีความพร้อมเพื่อการพัฒนาต่อยอด 3 รายการ ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และกระชายดำ และกลุ่มที่ 2 สมุนไพรที่มีศักยภาพและต้องการความต่อเนื่องในการพัฒนา 12 รายการ ได้แก่ บัวบก มะขามป้อม ไพล ขิง กระชาย ว่านหางจระเข้ กวาวเครือขาว มะระขี้นก เพชรสังฆาต กระท่อม กัญชง และกัญชา

Read More »